Advokatfirmaet Møller

+47 940 80 111

Advokat innen eiendomsrett

En advokat som spesialisert innen eiendomsrett

Ved boligvist kan du ha behov for en advokat innen eiendomsrett. Dette er advokater som har spesialisert seg på denne typen saker, og som er de som er nærmest til å gi rådgiving og oppfølging av disse.

Her kan du lese mer om eiendomsadvokatens saksfelt, og hvordan de jobber. Trenger du en advokat innen eiendomsrett kan du kontakte Advokatfirmaet Møller på denne siden.

Hva omfatter eiendomsretten?

Eiendomsrett gjelder alle rettsspørsmål som kan reise seg rundt fast eiendom. Det er dog et tyngdepunkt når det gjelder kjøp og salg av boliger.

Det oppstår mange konflikter i forbindelse med dette hvert år, og mange havner dessverre også i rettssystemet.

Eiendomsretten omfatter også håndverkertjenester, bruksrettigheter, nabotvister og grensetvister.

Behovet for spesialisering av advokater innen eiendomsrett

Eiendomsrett er et stort rettsområde som domineres av rettspraksis. Innsikt i tidligere dommer fra Høyesterett, lavere domsintanser og ikke minst forsikringsavgjørelsene i Finansklagemnda har stor betydning for hvordan vervet som eiendomsadvokat skjøttes.

Det holder dermed ikke bare å lese loven. Ny avhendingslov fra 2022 har dessuten lagt helt nye føringer for praksis.

Det er fortsatt lokale allmennpraktiserende advokater som tar eiendomsrettssaker for kjøper, men de vil som regel møte særlig skodde eiendomsjurister dersom selger har eierskifteforsikring. Her ligger man som regel et par skritt etter dersom man ikke jobber med eiendomsrett til daglig.

De fleste advokater og advokatfirmaer driver også med varierende grad av spesialisering i dag. Det er fritt advokatvalg i Norge, og du er ikke henvist til å bruke samme advokat i alle typer saker. Normalt er det en fordel med en særlig kompetanse på det aktuelle feltet.

Advokatfirmaet Møller konsentrerer seg derfor om akkurat eiendomsrett, og har hele landet som nedslagsfelt.

Typiske konfliktområder i eiendomsretten

Det er ved salg og kjøp av bruktbolig de fleste tvister oppstår. Det dreier seg i stor grad om hvilken av partene som skal ha ansvaret for en mangel kjøper oppdager etter at han har overtatt eiendomsretten til boligen.

Som særlig kostnadskrevende mangler regnes:

  • Vann og fuktskader
  • Mugg og råte
  • Skadedyr
  • Arealsvikt

Kjøperen kan i slike saker rette krav mot selger. Det kan gå på retting, prisavslag, erstatning eller heving. Ofte er både selger og kjøper representert av en eiendomsadvokat i slike saker.

Forsikringer som dekker eiendomsadvokat

På grunn av at det er store summer involvert i et boligsalg, og at oppdagelsen av mangler betyr store ekstrakostnader er det blitt stadig vanligere å forsikre seg i forbindelse med dette.

Vi har eierskifteforsikring eller boligselgerforsikring på selgersiden og boligkjøperforsikring for kjøper. Den vanlige hus- og innboforsikringen kan også dekke bruk av eiendomsadvokat.

Eierskifteforsikring selges av eiendomsmegler, og er en ekstra sikkerhet for selger dersom kjøper reklamerer på mangel etter kjøpet. Denne forsikringen dekker også utbetaling til kjøper dersom denne får medhold i sitt krav.

Boligkjøperforsikringen dekker kun kostnader til advokat, tekniske fagkyndige og noen ganger motpartens saksomkostninger.

Advokatfirmaet Møller tar din eiendomssak!

Dersom du ønsker en advokat med innsikt i eiendomsretten og oversikt over løsninger det er mulig å få til overfor din motpart eller forsikringsselskapet, skal du ikke nøle med å ta kontakt med Advokatfirmaet Møller.

Vi har flere advokater innen eiendomsrett, og et faglig miljø som hjelper til med å holde oss oppdatert.

Ring eller send oss en melding på kontaktskjemaet. Deretter kan vi gi deg en uforpliktende vurdering av din sak.

Les også: Advokathjelp ved vannskade

Vanlige spørsmål

Hva koster en eiendomsadvokat?

Det kommer an på sakens kompleksitet og hvor mange timer som er nødvendig. Du kan få dekket det meste av kostnadene med innboforsikring, boligkjøperforsikring eller boligselgerforsikring.

Når trenger jeg en advokat innen eiendomsrett?

Det vanligste er saker som gjelder kjøp og salg av bolig. Står du overfor en selger med boligselgerforsikring må står du alene mot forsikringsselskapets advokater hvis du ikke engasjerer din egen advokat.

Hvor finner jeg en advokat innen eiendomsrett?

Du kan bruke kontaktskjemaet på denne siden for å sende en melding til Advokatfirmaet Møller. Vi har spesialkompetanse på dette området. Du kan også ringe elle sende en e-post.

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Trenger du hjelp? Ta kontakt med oss i dag!

Vi er tilgjengelige for å hjelpe deg. Se mer på vår kontaktside.

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.