+47 940 80 111

Advokat uten boligkjøperforsikring

Men mann som trenger advokathjelp men som ikker har boligkjøperforsikring

Advokathjelp uten boligkjøperforsikring kan dekkes av annen rettshjelpsforsikring, for eksempel den du har i en hus- og innboforsikring. Hos Advokatfirmaet Møller vil du kunne få en utredning på forhånd over sakens mulige kostnader, og mulighetene for å vinne fram med forlik eller i rettssystemet.

Her kan du lese mer om hva som kan gå galt etter et boligkjøp, og hva Advokatfirmaet Møller kan hjelpe deg med.

Hva dekker forsikringene?

Boligkjøperforsikringen dekker rettshjelp i forbindelse med klagemål etter boligkjøp, men har noen klare begrensninger.

For det første dekker den ikke rettsomkostninger dersom forsikringsselskapet ikke ser at det foreligger en sannsynlighetsovervekt for at du vinner saken.

For det andre utbetaler ikke boligkjøperforsikringen en eventuell erstatning eller et prisavslag dersom du vinner. Dette må fortsatt avkreves av selgeren eller dennes forsikringsselskap.

Har du en hus- og innboforsikring vil den dekke omtrent de samme forholdene som en boligkjøperforsikring, men det er en øvre grense på 100 000 kroner og en betydelig høyere egenandel.

Vi poengterer at du selv har rett til å velge advokat med dekning fra forsikringsselskapet, selv om dette gjerne vil peke ut sine egne advokater til å føre din sak.

Endelig har vi selgers eierskifteforsikring (boligselgerforsikring). Denne forsikringen utbetaler dine krav om erstatning eller prisavslag dersom de finnes berettigede. Noen ganger må du imidlertid gå noen runder med forsikringsselskapet før dette skjer.

Les også: Rettigheter ved kjøp av boligkjøperforsikring

Uten boligkjøperforsikring – hvilke krav kan du stille til selger?

For at du skal ha en sak mot selger, må det påvises en mangel som det vil koste minst 10 000 kroner å utbedre.

Videre må denne mangelen ikke være påpekt før kjøpet i boligsalgsrapporten eller annen informasjon du som kjøper måtte ha mottatt. Den skal heller ikke være så synlig at du selv burde ha oppdaget den ved befaring.

Det viktigste er likevel at du melder fra til selger så fort du har oppdaget mangelen. Det er ikke nødvendig med noe teknisk dokumentasjon eller at du fremmer noe krav på dette tidspunktet. Det kan komme senere.

Hva koster en advokat uten boligkjøperforsikring?

Det kommer selvfølgelig an på omfanget av skaden og kompleksiteten i saken.

Noen ganger blir det et raskt forlik når motparten ser at det har kommet en advokat på banen.

Andre ganger kan det bli en langvarig prosess som havner i rettssystemet. I en rettssak kan du fremme krav om at motparten betaler saksomkostningene dine dersom du får medhold i dine krav.

Henvendelse til advokat uten boligkjøperforsikring

Uten boligkjøperforsikring vil du ikke få utpekt en egen advokat fra forsikringsselskapet. Du må derfor selv foreta en henvendelse.

Hos Advokatfirmaet Møller tar vi boligsaker fra hele landet.

Du kan ringe oss eller du kan beskrive din sak i kontaktskjemaet. Vi kan da gi deg inntil 30 minutters fri konsultasjon hvor vi sier noe om utsiktene for din sak.

Dersom du engasjerer oss i saken videre, får du oversendt avtalen med våre priser.

Kilder:

  • Falkanger, Thor. Fast eiendom rettsforhold. Universitetsforlaget, 5. utgave, 2016.
  • Wilhelmsen, Trine-Lise. Forsikring og regress ved salg og bolig. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 2018-10-24 (2-03) s. 108-137

 

Vanlige spørsmål

Hvor mye koster en boligkjøperforsikring?

Boligkjøperforsikringer koster fra ca 4000 kroner og opp til 12 000 kroner, avhengig av hvilken boligtype det er snakk om.

Hvor mye koster en advokat uten boligkjøperforsikring?

Det kommer an på hvor omfattende saken er og hvor lang tid det tar å komme til en ordning med selgeren. Ta kontakt med Advokatfirmaet Møller for et uforpliktende overslag for din sak.

Kan jeg få en advokat gjennom innboforsikringen?

Ja. Hus- og innboforsikringen har en inkludert rettshjelpsforsikring som kan komme til anvendelse ved reklamasjon ved kjøp av bruktbolig. Ta kontakt med Advokatfirmaet Møller hvis du har en hus- og innboforsikring og har funnet mangler ved boligkjøpet.

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.