+47 940 80 111

Advokatfirmaet Møller sikret boligkjøpere 240 000 kroner i dagmulkt fra utbygger

Advokatfirmaet Møller bistod to boligkjøpere i Oslo som fremsatte krav om dagmulkt mot en utbygger som følge av forsinket ferdigstillelse av boligen deres. Utbygger mente det ikke var grunnlag for kravet og anførte at de hadde rett til utsatt frist for ferdigstillelse av boligen som følge av at tomten var forurenset og at dette var et forhold utenfor deres kontroll som ga rett til tilleggsfrist etter bustadoppføringsloven.

Det følger av bustadoppføringsloven § 18 at dersom utbygger ikke har boligen klar til overtakelse i tide, så kan forbrukeren kreve en løpende dagmulkt.

Les mer om advokat innen eiendomsrett her

Av lovens § 11 følger det imidlertid at utbygger i visse tilfelle kan ha krav på tilleggsfrist. Dette gjelder eksempelvis dersom forbrukeren krever endringer eller tilleggsarbeider som forsinker prosessen, eller dersom det inntreffer hendelser utenfor utbyggers kontroll som de ikke med rimelighet kunne ha forutsett da avtalen ble inngått, eller kan unngå eller overvinne følgene av.

Utbygger viste til at det ble avdekket store mengder forurenset masse i grunnen og påberopte seg slik tilleggsfrist. 

Les også: Prisavslag ved mangel på eiendom

Vår side argumenterte med at forurensningen i grunnen var kjent for utbygger og at det ikke ble påvist mer forurensning enn hva en måtte forvente, gitt tidligere bruk av den konkrete eiendommen, samt områdets fortid som industriområde. Dette fremgikk også av tiltaksplanen som forelå i saken

Da saken ikke lot seg løse utenrettslig, ble den brakt inn for retten. Det ble der inngått et forlik som innebar at våre klienter mottok kr. 240 000,- i dagmulkt fra utbygger som fullt og endelig oppgjør i saken.

Dersom du har juridiske utfordringer etter kjøp av (ny eller brukt) bolig, oppfordres du til å ta kontakt med oss. Vi tilbyr en uforpliktende, innledende vurdering med inntil 30 minutters varighet.

Trykk her for å lese våre artikler om boligtvister, eiendomsrett, erstatning og prisavslag.

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.