+47 940 80 111

Advokathjelp ved vannskade

En advokat som skriver et erstatningskrav etter en vannskade

Stadig flere søker advokathjelp ved vannskade. Advokaten hjelper i slike tilfeller med henvendelser til tidligere eier og forsikringsselskap, fremmer krav om prisavslag, erstatning eller i noen tilfeller heving, og kan forfølge saken videre i rettssystemet ved behov.

Ut fra vår erfaring med de mange vannskadesakene vi har ført på vegne av våre klienter, har vi utarbeidet en innledende orientering for deg som opplever en vannskade etter at du har kjøpt en bolig.

Når har du en vannskade?

Forsikringsselskapene definerer en vannskade som vann som plutselig og uventet trenger inn i boligen utenfra og gjør skade.

Årsaken til vannlekkasjen kan blant annet være lekkasje fra rør, uvanlig store mengder vann utenfra bygningen, tilbakeslag fra avløp eller lignende. De aller fleste vannskadene oppstår på grunn av vannlekkasjer, som for eksempel ved brudd på rør. Det kan skyldes slitasje, frost eller rett og slett dårlige koblinger.

I tillegg til skader på selve bygningen kan en vannskade også ødelegge inventar og parkett. Dette kaller vi følgeskader. Følgeskadene vil ofte dekkes av en innboforsikring, med en egenandel.

Fuktskader kan også relateres til vann om trenger inn i boligen. Disse skadene skjer over lengre tid, og kan føre til muggsoppangrep eller forekomster av hussopp eller råte. Ettersom fuktskader ikke oppstår over natten, kan det godt være et problem som har oppstått hos tidligere eier.

Når er vannskaden tidligere eiers ansvar?

For å rette beføyelser mot selger i ettertid, må det klargjøres at det forelå en mangel på overtakelsestidspunktet. Det kan være tilfelle hvis boligen ikke holder mål i forhold til hva kjøper hadde grunn til å regne med da han eller hun la inn budet sitt.

Hva en kjøper har grunn til å forvente er det som fremkommer av annonsering, salgsdokumenter, opplysninger gitt av selger eller megler og ved kjøpers egen befaring av eiendommen. Hvis det ikke er noe her som gir antydning om vannskader eller fuktproblemer, kan det kvalifisere til det vi kaller skjult mangel.

Her må man være oppmerksom på at selger noen ganger vil hevde at skaden oppsto etter at boligen var overført til ny eier. Da kan det være påkrevd med fagkyndige vurderinger for å kunne stadfeste tidspunktet.

Hvilke beføyelser kan du rette mot selger ved vannskade?

De vanlige beføyelsene som er omtalt i lovverket er retting, prisavslag, erstatning og heving. Dersom kjøpesummen ennå ikke er overført, kan kjøper også holde tilbake en del av kjøpesummen. Dette er kanskje mest relevant ved kjøp av nyoppførte boliger.

Selger kan på visse vilkår ha mulighet til å rette en mangel før kjøper kan komme med andre beføyelser. I dette tilfelle vil det bestå i å utbedre vannskaden for egen regning.

Dersom selger ikke ønsker å benytte seg av muligheten til å rette, kan du kreve et prisavslag. Prisavslaget vil normalt tilsvare utbedringskostnadene. Noen ganger kan imidlertid redusert markedsverdi legges til grunn.

Erstatning kan kreves isolert eller i sammen med andre beføyelser. Det kan være aktuelt for eksempel dersom du må bo et annet sted enn i boligen din mens boligen utbedres for vannskade, og du må betale for dette.

Heving betyr at du leverer tilbake boligen og får igjen kjøpesummen. Det er kun de mest graverende mangelsituasjonene som gir grunnlag for heving.

Advokatfirmaet Møller er din advokat ved vannskade

Vi har ført en lang rekke saker hvor kjøper har reklamert på vannskader eller fuktskader overfor tidligere eier. Mange har oppnådd betydelige prisavslag, og i noen tilfeller mer enn hva forsikringsselskapet til selger i utgangspunktet var interessert i å tilby.

Har du boligkjøperforsikring eller innboforsikring, vil du også få dekket hele eller deler av salæret.  Disse forsikringene kan også betale for nødvendige sakkyndige utredninger i forbindelse med vannskaden. Dersom saken går til retten vil du også kunne kreve at motparten betaler dine saksomkostninger hvis du får medhold.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom du har en vannskade. Vann- og fuktskader forverrer seg med tiden, og du kan tape retten til å komme med beføyelser hvis selgeren ikke får beskjed innen rimelig tid etter at de er oppdaget.

Bruk kontaktskjemaet eller ring oss for en gratis konsultasjon. Vi tar saker over hele landet.

Kilder:

  • Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett, 2. utgave. Oslo, 2013
  • Simonsen, Lasse: Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom (Gyldendal 2019)

Vanlige spørsmål

Kan selger reservere seg for vannskader?

Nei. Dersom selger er kjent med vann- eller fuktinntrenging i boligen plikter vedkommende å opplyse om dette. Det er heller ikke lenger anledning til å selge boligen som den er.

Dekker forsikringen vannskader?

Husforsikring og innboforsikring dekker plutselige og uventede vannskader, med unntak av tilfeller som omfattes av det som står med liten skrift i forsikringspapirene. Har skaden oppstått hos tidligere eier, kan denne ha en boligselgerforsikring som kan dekke ditt eventuelle krav om prisavslag.

Hvor finner jeg advokat ved vannskade?

Advokatfirmaet Møller har spisskompetanse på alle sider og konflikter som oppstår i etterkant av boligkjøp. Vi tar saker over hele landet.

Må jeg selv betale for advokat?

Ja, men du kan få advokatkostnader i slike saker dekket gjennom boligkjøperforsikring eller innboforsikring. Ved en rettslig tvist kan du også fremsette krav om at motparten skal betale dine saksomkostninger.

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.