+47 940 80 111

Boligkjøper fikk dekket 1,5 millioner etter advokatbytte

Deal!

Advokat Møller bistod to boligkjøpere på Romerike, som avdekket en lang rekke feil og mangler ved eiendommen de hadde kjøpt. Boligkjøperne hadde kjøpt boligkjøperforsikring hos Help, men valgte i stedet å benytte advokat Møller. 

Etter å ha tatt saken inn for retten, aksepterte eierskifteforsikringsselskapet til selger (Claims Link) å utbedre en rekke mangler ved boligen. De bestred imidlertid ansvar for de resterende forholdene, så som mangler ved drenering, at tomten som skulle følge med boligen ikke var seksjonert m.m.

Selv om Claims Link selv valgte et lokalt firma for å gjennomføre utbedringene, viste kostnadene seg å bli omtrent dobbelt så høye som deres egen takstmann hadde estimert. 

Les også: Hvordan klage på boligkjøperforsikringen

Nedre Romerike tingrett tilkjente boligkjøperne prisavslag og erstatning på kr. 345 000,- samt betydelige forsinkelsesrenter. Av dommen fremkommer det at retten for disse forholdene valgte å legge klart mest vekt på takstmannen engasjert av boligkjøper, da hans estimater hadde vist seg å stemme svært godt for forholdene som allerede var blitt utbedret. Dette i skarp kontrast til rapportene innhentet av Claims Link. Advokat Møller beskrev disse rapportene som rene bestillingsverk innhentet fra en takstmann som lever av å bagatellisere skadeomfang og utbedringskostnader på vegne av selskapet.

Les om advokathjelp i eiendomssaker i våre artikler

Klientene valgte så å anke over forholdene de ikke fikk medhold i. Partene møttes så i rettsmekling etter at saken ble tatt inn til behandling av Eidsivating lagmannsrett. Claimks Link valgte da å inngå et forlik som innebar at de utbetalte ytterligere 450 000 kroner i prisavslag.

Totalt mottok boligkjøperne totalt over 1,5 millioner kroner i utbedringer, prisavslag og erstatning. I tillegg kom forsinkelsesrenter. Kjøpesummen for boligen var 2,55 millioner. 

Har du også opplevd motgang fra Claims Link etter å ha fremsatt et velbegrunnet krav? Ta i så fall gjerne kontakt for en gratis innledende vurdering. Les her om våre advokater.

Les også: Hvordan klage på boligkjøperforsikring?

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.