+47 940 80 111

Boligkjøpere på Sørlandet fikk 3,5 millioner i prisavslag

Våre klienter kjøpte i 2015 en bolig utenfor Mandal for 5,5 millioner kroner. Under oppussing i 2017 ble det avdekket omfattende råteskader. Samme år inngikk de et forlik ved bruk av en lokal advokat. De fikk da 1,5 millioner kroner i prisavslag.
Senere avdekket de flere mangler, men selgers forsikringsselskap (Protector) avslo da kravet. Boligkjøperne kontaktet da vårt kontor, og det hele endte med at de mottok ytterligere to millioner kroner i prisavslag etter funn av råteskader.

 

Saken har blitt omtalt i Fædrelandsvennen der blant annet følgende står å lese:

«I flere år stod ekteparet alene i kampen mot Protector. Alle henvendelser og krav om erstatning ble avvist før de hentet inn hjelp fra advokatfirmaet Møller, som har spesialisert seg på boligkonflikter.

 – Protector mente vi ikke hadde krav på en krone, og når vi kontakter et advokatfirma som er spesialister på området, så er de plutselig villige til å betale oss over to millioner. Det har skjedd mer bare det siste halvåret enn i de tre årene vi kjempet alene mot Protector tilsammen».

Saken viser at det er mulig å nå frem, selv der selgers forsikringsselskap mener det ikke er grunnlag for utbetaling. Man er imidlertid avhengig av å benytte spesialiserte advokater og gode bygningssakyndige.

Hva er god meglerskikk og hva omfatter det?

Videre viser saken at det – i visse tilfelle – kan være grunnlag for å fremsette nye krav også i saker som tidligere har blitt forlikt. Vi har ført flere saker der klientene har fått slike ytterligere utbetalinger etter at forlik har blitt inngått. Det er imidlertid viktig å merke seg at det da må dreie seg om nye forhold som ikke er omfattet av forliket. Det er derfor viktig å få boligen grundig undersøkt, slik at man får avklart skadeomfanget og antatte utbedringskostnader før man inngår forlik.

Man bør også kjøpe en boligkjøperforsikring. Denne dekker kostnader ved bruk av ekstern advokat, dersom selskapet mener man har en sak som kan føre frem. Vanligvis er det en begrensning i hvor høy timesats selskapet dekker ved bruk av ekstern advokat, men det er verdt å merke seg at boligkjøperforsikringen kan kombineres med rettshjelpsdekningen i hus- eller innboforsikringen din. Dersom selskapet som har solgt deg boligkjøperforsikringen avslår å gi deg dekning fordi de mener saken ikke kan føre frem, plikter de å betale hele advokatregningen dersom du allikevel vinner frem med kravet ditt (helt eller delvis).

Dersom du har kjøpt en mangelfull bolig oppfordres du til å ta kontakt med oss. Vi tilbyr en uforpliktende, innledende vurdering med inntil 30 minutters varighet.

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.