+47 940 80 111

Byttet fra Help – doblet prisavslaget!

Advokatfirmaet Møller ble kontaktet av to boligkjøpere på Nes som avdekket omfattende feil ved dreneringen i boligen de hadde kjøpt.

De hadde tegnet boligkjøperforsikring hos Help, men mistet etter hvert tillitten til Helps advokat og ønsket at vårt kontor skulle overta saken. Det førte raskt til at de fikk dobbelt så mye utbetalt som det Help i sin tid hadde fremsatt krav om på deres vegne.

 

Etter at manglene ble avdekket valgte boligkjøperne å selv utbedre skadene. Dette da de hadde fagfolk i nær familie som kunne gjøre jobben vederlagsfritt. Utlegg til materialer m.m. havnet på rundt 25 000 kroner.
Help ville derfor avslutte saken raskt og fremsatte et forlikstilbud til selgers forsikringsselskap (Claims Link) på 100 000 kroner. Dette til tross for at innhentet takstrapport slo fast at det ville koste langt mer å utbedre dreneringen, hvis man skulle engasjere et firma for å gjøre jobben. Det er her viktig å huske at utmåling av prisavslaget skal settes likt utbedringskostnadene, men her er det gjengs markedspris som skal legges til grunn. Velger boligkjøperen å la være å utbedre, eventuelt å gjøre jobben selv, innebærer ikke det at prisavslaget skal settes lavere av den grunn.

Da vi overtok saken argumenterte vi derfor for et langt høyere pristilbud, og etter gjennomførte forhandlinger aksepterte Claims Link å betale våre klienter 200 000 kroner. Saken kunne så avsluttes uten å bli brakt inn for retten, relativt kort tid etter at vi overtok saken.

Er du usikker på om saken din blir håndtert korrekt, oppfordres du til å ta kontakt for en uforpliktende, innledende vurdering av saken din (inntil 30 min).

Takstmann måtte betale erstatning til boligkjøper etter brudd på god takstmannskikk

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.