+47 940 80 111

Kjøp av brukt bolig

Råteskader som førte til prisavslag
Kjøp av brukt bolig

Prisavslag etter funn av råteskader

Oppdagelse av råte er kanskje det verste en huskjøper kan oppleve. Vårt firma har ført flere saker som har resultert i prisavslag etter funn av

Les mer »
Et boligkjøp som førte til prisavslag
Kjøp av brukt bolig

Prisavslag ved boligkjøp

Det er mange saker om prisavslag ved boligkjøp til behandling i rettssystemet til enhver tid. Prisavslag betyr at selgeren må betale tilbake en del av

Les mer »
Hussopp som første til prisavslag
Kjøp av brukt bolig

Prisavslag etter funn av hussopp

Funn av hussopp etter et boligkjøp kan gi rett til et betydelig prisavslag. Det betyr at du skal få refundert en del av kjøpesummen. Våre

Les mer »
Muggsopp som førte til et prisavslag
Kjøp av brukt bolig

Prisavslag som følge av muggsopp

Mange boligkjøpere kan i ettertid ha et rettmessig krav på prisavslag som følge av muggsopp. Det fordrer at skaden var til stede på overdragelsestidspunktet, og

Les mer »
Et sølvkre som betegnes som et skadedyr
Kjøp av brukt bolig

Prisavslag etter funn av skadedyr

Domstoler og klageinstanser behandler et stort antall saker om prisavslag etter funn av skadedyr hver år. Det er ikke uvanlig at boligkjøpere får medhold i

Les mer »
Et bad med vannlekkasje som førte til prisavslag
Kjøp av brukt bolig

Prisavslag ved fuktskade

Fuktskade som kommer til syne etter at en bolig er solgt kan utløse et krav om prisavslag mot selger. Det vil si at vedkommende må

Les mer »
En takstmann måler en bolig for å se om det er grunn til prisavslag ved arealsvikt
Kjøp av brukt bolig

Prisavslag ved arealsvikt

Arealsvikt, altså at eiendommen du har kjøpt er mindre enn det som er beskrevet i salgsdokumentene, kan være noe du kan få prisavslag for  –

Les mer »
En takstmann som skal gå gjennom en eiendom som har fått reklamasjon etter kjøp
Kjøp av brukt bolig

Reklamasjon ved kjøp av eiendom

Det er en rekke formkrav som skal oppfylles for reklamasjon ved kjøp av eiendom. Det viktigste er at du kan påvise kontraktbrudd som forsinkelse eller

Les mer »
Et hus med mangel som førte til prisavslag
Kjøp av brukt bolig

Prisavslag ved mangel på eiendom

Du kan kreve prisavslag ved mangel på eiendom dersom det du har kjøpt ikke svarer til rimelige forventninger. Et prisavslag beregnes ut fra redusert markedsverdi

Les mer »
En advokat som har fått en sak som omhandler en boligtvist
Kjøp av brukt bolig

Advokat i en boligtvist

Bruk av advokat i boligtvist er vanlig fordi det dreier seg ofte om store beløp. Samtidig har gjerne minst en av partene rettshjelpdekning gjennom forsikring.

Les mer »

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.