+47 940 80 111

DnB betaler ut etter brudd på god meglerskikk

Advokat Møller bistod en boligkjøper i Oslo som fikk erstatning fra DnB Eiendom, etter at en av selskapets eiendomsmeglere ble dømt for brudd på eiendomsmeglerloven.

Saken gjaldt krav om erstatning fra en boligkjøper mot DnB Eiendom etter kjøp av en borettslagsleilighet i Oslo. Megleren fra DnB ble i reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester dømt for ikke å ha gitt tilstrekkelige opplysninger om et større byggeprosjekt på borettslagets tomt.

Megleren hadde i prospektet inntatt en meglerpakke der det blant annet ble opplyst om «mulig utbygging i bakgården» med dertil opptak av byggelån. Videre ble det i selve prospektet nevnt at det var fremmet forslag om «bestilling av oppstartsmøte – Boligbygg».

Hva er god meglerskikk og hva omfatter det? Les mer om det her

Det fremgikk derimot ikke av salgsdokumentene at det allerede var vedtatt at det skulle bygges et nybygg på tre etasjer på borettslagets tomt. Reklamasjonsnemnda konkluderte med at dette var et klart brudd på meglers opplysningsplikt og konkluderte med at DnB Eiendom derfor var erstatningsansvarlige for det tapet dette måtte ha medført for boligkjøperen.

Heving av boligkjøp

Etter å ha vunnet frem i nemnda, tok advokat Møller derfor kontakt med DnB for å forhandle om korrekt erstatningsbeløp. Det ble også fremlagt en takstrapport innhentet av boligkjøperen der verditapet på leiligheten hennes ble vurdert. 

Den utrolige tilbakemeldingen fra DnB var at de ikke ville tilby boligkjøperen en eneste krone, da de hevdet det ikke ville få noen som helst betydning for boligens verdi at det var vedtatt å bygge en boligblokk i bakgården, med alt hva det medfører av støy, fortetning m.m.

Les mer om erstatning i våre artikler her

Først etter at stevning ble tatt ut, var selskapet villig til å sette seg ved forhandlingsbordet. Tallene som ble presentert ble imidlertid oppfattet som useriøst lave, og først på saksforberedelsens siste dag la DnB frem en takstrapport som støttet standpunktet de på forhånd hadde bestemt seg for å innta.

Under rettssaken møtte en representant fra borettslaget og innrømmet at det var stor økonomisk usikkerhet knyttet til prosjektet. Det ble det også i krysseksaminasjonen av DnBs takstmann påvist det vi oppfatter som klare og åpenbare feil og mangler ved hans vurdering. 

Les også: Advokat i en nabotvist

DnB valgte derfor – etter klare signaler fra retten – å endelig tilby boligkjøperen erstatning på et nivå hun kunne leve med. 

Vi tillater oss å bemerke at vi oppfatter DnBs opptreden i denne saken som svært kritikkverdig og arrogant. Har du også opplevd at eiendomsmegleren «glemte» å gi deg viktige opplysninger ved boligkjøp? Ta i så fall kontakt for en gratis innledende vurdering.

Les mer om å kreve erstatning fra megler her

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.