+47 940 80 111

Takstmann måtte betale erstatning til boligkjøper etter brudd på god takstmannskikk

Advokatfirmaet Møller ble kontaktet av en boligkjøper som avdekket at det manglet sluk på badet i boligen han hadde kjøpt. Vi bistod klienten med å fremsette klage til reklamasjonsnemnda for takstmenn som konkluderte med at takstmannen hadde brutt god takstmannskikk.
I den etterfølgende dialogen med forsikringsselskapet der takstmannen hadde tegnet ansvarsforsikring kom partene til enighet om at vår klient skulle motta kr. 150 000,- i erstatning for forholdet.

Den aktuelle boligen ble solgt med to bad. I sin tid var det en spalte mellom de to badene, men ved ombygging av badene ble denne spalten tettet. Dette medførte at det ikke var sluk i gulvet på hovedbadet.
Dette mente vår klient at takstmannen burde ha kommentert i tilstandsrapporten.

Les her om hva som skal inkluderes i en tilstandsrapport ved salg av bolig

Både takstmannen, hans forsikringsselskap og selskapet der selger hadde tegnet boligselgerforsikring (Protector) bestred at det var grunnlag for ansvar i saken.
De viste til at badet var gammelt og boligkjøper uansett hadde planlagt å pusse opp badene. Videre ble det vist til at takstmannen som skrev tilstandsrapporten tok forbehold om at badene i boligen ikke nødvendigvis oppfylte dagens forskriftskrav.

Meglers opplysningsplikt: Hva du trenger å vite

Saken ble tatt inn for reklamasjonsnemnda for takstmenn, som konkluderte med at takstmannen hadde opptrådt kritikkverdig. Fra nemndas vedtak hitsettes:

«Etter gjennomgang av innsendte opplysninger og dokumentasjon er nemnda av den oppfatning at innklagede burde ha kommentert at det ikke var sluk i gulvet. At dette ikke ble gjort finner nemnda kritikkverdig og i strid med god takstmannsskikk. Innklagede har opplyst at badet ikke tilfredsstiller dagens krav og metoder, men nemnda mener innklagede burde vært mer konkret vedrørende et så viktig forhold som at det ikke var sluk i gulvet; særlig fordi det var avrenning fra fordelerskapet og ut på badegulvet.» (vår utheving)

Etter at nemndas vedtak forelå fant saken sin løsning ved at takstmannens forsikringsselskap utbetalte kr. 150 000,- til boligkjøperen.

Det er viktig å presisere at den aktuelle tilstandsrapporten ble utformet før reglene for tilstandsrapporter ble skjerpet. Det gjelder altså et enda strengere krav for takstmenn i dag enn da avgjørelsen fra nemnda forelå.

Sitter du også igjen med en følelse av å ikke ha fått det du har betalt for, etter kjøp av bolig? Ta i så fall gjerne kontakt for en gratis, innledende vurdering.

Eiendomsadvokat i Oslo

 

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.