+47 940 80 111

Help inngikk prematurt rettsforlik – advokatfirmaet Møller sikret massiv tilleggsutbetaling

Vårt kontor bistod to boligkjøpere som avdekket omfattende mangler ved boligen etter overtakelse. De hadde tegnet boligkjøperforsikring hos Help og tok saken inn for retten. Det ble så inngått et forlik der våre klienter mottok 600 000 kroner i prisavslag. Da dette viste seg å være et altfor lavt beløp så de seg nødt til å kontakte vårt kontor for videre bistand.

Les vår artikkel om prisavslag etter funn av hussopp her

Etter inngåelse av rettsforliket ble konstruksjoner åpnet og det viste seg da at skadebildet var et annet enn man var klar over da rettsforliket ble inngått. Help viste imidlertid til det inngåtte rettsforliket og ville ikke yte ytterligere bistand. De fortvilede boligkjøperne kontaktet da vårt kontor for bistand.

Les også: Prisavslag etter funn av råteskader

Etter å ha gått gjennom saksdokumentene og sammenholdt de opprinnelige skadetakstrapportene som dannet grunnlag for rettsforliket med ny dokumentasjon fremsatte vi så et nytt krav. Det ble argumentert med at mange av skadene måtte anses som nye og ikke omfattet av rettsforliket. Etter omfattende utenrettslige forhandlinger ble det så inngått et tilleggsforlik som innebar at boligkjøperne mottok ytterligere 900 000 kroner i prisavslag. Klientene våre gikk altså fra å kun motta 600 000 kroner til å totalt få 1,5 millioner kroner etter advokatbyttet.

Dersom du har kjøpt en mangelfull bolig oppfordres du til å ta kontakt med oss. Vi tilbyr en uforpliktende, innledende vurdering med inntil 30 minutters varighet.

Les mer om prisavslag ved boligkjøp her

 

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.