+47 940 80 111

Help trakk seg fra rettssaken – Advokatfirmaet Møller ryddet opp

Boligkjøperne i Drammen fikk sjokk da de fikk beskjed fra advokaten de hadde fått tildelt fra Help om at han ville nekte å føre saken deres. Dette da Helps advokat mente saken ikke hadde mulighet til å føre frem. Boligkjøperne hadde da stått i konflikten med selger i over to år og det var kun to uker igjen til rettssaken mot selger og Protector forsikring.
Boligkjøperne tok da kontakt med advokatfirmaet Møller for å høre om vi kunne overta saken.

Les også: Prisavslag etter funn av hussopp

Vår vurdering var at saken slett ikke var så svak som tidligere advokat skulle ha det til, selv om den – i likhet med de fleste saker – hadde både sterke og svake punkter. Rettssaken skulle etter planen gå over to dager i Drammen tingrett, med innledningsforedrag, parts- og vitneforklaringer første dag.

Les også: Prisavslag etter funn av råtesaker

Etter å ha hørt vitner og parter forklare seg, og bli krysseksaminert, avsluttet dommeren første rettssdag med å rette en sterk oppfordring til partene om å undersøke mulighetene for å inngå et forlik. Selger ble representert av Protector Forsikring, som tidligere hadde vært avvisende til å forhandle om en minnelig løsning. Det lyktes imidlertid partene å forhandle frem et forlik på kvelden etter første rettsdag, hvilket innebar at boligkjøperne mottok kr. 350 000,- som fullt og endelig forlik hvilket utgjorde nærmere 70% av kravets størrelse da saken ble tatt inn for retten.

Les i vår artikkel om håndverkertjenestelovens her


Som følge av sakens spesielle bakgrunn aksepterte Help å dekke boligkjøpernes fulle omkostninger til ekstern advokat, slik at saken fikk en lykkelig slutt.

Husk at du har en ubetinget rett til å bruke ekstern advokat selv om du har tegnet boligkjøperforsikring. Ofte vil selskapet dekke en betydelig andel av utgiftene forbundet med dette, og boligkjøperforsikringen kan også anvendes sammen med andre forsikringer med rettshjelpsdekning (typisk innboforsikring). Mer informasjon om hva som dekkes fremkommer av forsikringsvilkårene dine.

Les også: Advokathjelp ved vannskade

Dersom du har kjøpt en mangelfull bolig oppfordres du til å ta kontakt med oss. Vi tilbyr en uforpliktende, innledende vurdering med inntil 30 minutters varighet.

Les i vår artikkel om bustadoppføringsloven her

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.