Advokatfirmaet Møller

+47 940 80 111

Medhold i Helgeland tingrett – klient fikk heve kjøpet og mottok erstatning

Vårt kontor bistod to klienter som kjøpte en bolig i Leirfjord kommune for kr 3 225 000,-. Etter overtakelsen ble det avdekket forekomst av mus, lekkasje i stuevindu, skadd strømkabel, vannansamling i garasjen og mangler ved isolasjonen.

Selger hadde tegnet boligselgerforsikring og selskapet Claims Link håndterte saken på vegne av selgersiden. Claims Link mente våre klienter måtte regne med denne type svakheter ved kjøp av en bolig som var mer enn 100 år gammel. De erkjente imidlertid ansvar for mangler ved boligens isolasjon og mente dette ga grunnlag for et mindre prisavslagskrav.

 

Tingretten var imidlertid slett ikke enig med Claims Link som mente våre klienter måtte finne seg i å bli avspist med et mindre prisavslagskrav. I dommen skriver retten at selv om boligen er over 100 år gammel, så må det vektlegges at boligen ble markedsført som en bolig i god stand og at den var jevnlig vedlikeholdt og modernisert. Flere av forholdene det ble reklamert over stammet også fra oppussingsarbeider foretatt i den senere tid.

Retten var enige med kjøpersiden i at samtlige forhold det var reklamert over utgjorde mangler og at forholdene utgjorde et vesentlig kontraktsbrudd som ga våre klienter rett til å heve kjøpet. Det ble ved vurderingen blant annet lagt vekt på de store utbedringskostnadene det ville medføre å sette boligen i mangelfri stand, samt at utbedring vil medføre langvarig arbeid i boligen som vil være en urimelig belastning for våre klienter.
Retten la videre vekt på at selger (etter rettens vurdering) hadde opptrådt klanderverdig. Retten skriver at selger må ha kjent til forekomst av mus i boligen og på illojalt vis unnlatt å opplyse om dette.

Hevingsoppgjøret ble fastsatt til kr. 3 145 000,- pluss forsinkelsesrenter (men med noe fradrag for bonytte). I tillegg mottok klientene våre over 500 000 kroner i erstatning. Selgersiden
ble også dømt til å dekke våre klienters advokatutgifter og andre saksomkostninger.

Dersom du har kjøpt bolig med mangler og ønsker bistand oppfordres du til å ta kontakt med vårt kontor. Du får da inntil 30 minutter gratis vurdering fra en av våre advokater/advokatfullmektiger som er spesialisert på tvistesaker etter omsetning av fast eiendom.

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Trenger du hjelp? Ta kontakt med oss i dag!

Vi er tilgjengelige for å hjelpe deg. Se mer på vår kontaktside.

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.