+47 940 80 111

Møller i media – Dagbladet og Dinside.no omtaler boligtvist i Sarpsborg

Vårt kontor bistod to boligkjøpere i Sarpsborg som kjøpte en bolig med et omfattende rotteproblem. De hadde tegnet boligkjøperforsikring gjennom Help, men ble nektet bistand da Help mente de ikke hadde noe krav å fremme mot boligselger.

Klientene tok da kontakt med oss for videre bistand. Etter å ha saksøkt selgers forsikringsselskap (Protector) ble det inngått forlik som innebar at klientene fikk 675 000 kroner i prisavslag. 

Saken ble omtalt i så vel Dagbladet som på dinside.no. 

«Hjelpen vi fikk fra Møller var helt uvurderlig. Det var rett og slett som å få superstjerna med på fotballaget» uttalte klienten til media.

Les også: Hvordan klage på boligkjøperforsikringen?

Begrunnelsen Help ga for ikke å ville ta saken videre var at boligselgerne hadde skrevet i egenerklæringsskjemaet som fulgte med salgsoppgaven at det var avdekket «spor av gnag» på ett rom i boligen. Det finnes imidlertid flere dommer som slår fast at selgere ikke kan unnslippe ansvar ved å underkommunisere/bagatellisere forhold de kjenner til. I denne saken anså vi det som klart at det ikke var påregnelig med et så omfattende rotteproblem som det foreliggende. En anså det videre som svært lite sannsynlig at selgerne ikke visste at omfanget av rotteproblemene var langt større enn de ga uttrykk for i salgsdokumentasjonen.

Les også: Advokat uten boligkjøperforsikring

Vi rådet også selgerne til å innhente en eltakstmann for å vurdere det elektriske anlegget. Det ble da avdekket at det også her var omfattende feil og mangler som måtte utbedres.

Partene møttes til rettsmekling i tingretten, men kom da ikke i mål. Gjennom direkte forhandlinger i perioden etter rettsmeklingsmøtet lyktes det imidlertid partene å komme til enighet. Klientene kunne da avslutte saken ved å motta kr. 675 000,- som oppgjør fra selgers eierskifteselskap.

Dersom du ønsker en ekstern og uavhengig vurdering av om du har en sak å gå videre med – eller dersom du ikke er helt fornøyd med bistanden du får gjennom boligkjøperforsikringen din – oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering.

Les mer om erstatning og prisavslag i våre artikler her.

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.