+47 940 80 111

Prisavslag ved fuktskade

Et bad med vannlekkasje som førte til prisavslag

Fuktskade som kommer til syne etter at en bolig er solgt kan utløse et krav om prisavslag mot selger. Det vil si at vedkommende må betale tilbake en del av kjøpesummen.

Ifølge Folkehelseinstituttet har tre av ti boliger en eller annen form for fuktproblemer. Hvis du har kjøpt eller i ferd med å kjøpe en bolig er det avgjørende å få avklart dette ettersom det kan koste mye å utbedre fuktskader.

Les mer om fuktskader her, eller ta direkte kontakt med Advokatfirmaet Møller for en vurdering av om du kan rette krav om prisavslag mot selger etter at du har oppdaget fukt i boligen.

Hva kjennetegner fuktskader?

Fukt betyr at vann trenger inn i boligen og legger seg på diverse steder. Over tid medfører det muggsoppangrep eller råte. Det ødelegger leiligheten og kan gi helseproblemer for de som bor der.

En fuktskade bør derfor utbedres så fort man blir oppmerksom på den.

Har du allerede fått muggsopp, vil skadene være synlige i form av misfarging som grå eller svarte flekker. Du kan også lukte det. Det er den typiske kjellerlukten som noen ganger slår mot deg når du åpner døra til kjellertrappa i eldre hus.

Andre måter å avdekke fuktighet på er å se etter kondens på vinduene eller se bak møbler som står plassert inntil veggen. Istapper langs taket om vinteren er et tegn på at loftet er dårlig isolert.

Dersom du mistenker at du har en fuktskade, er det ulike firmaer som tilbyr fuktighetsmålinger.

Utbedring av fuktskader

Det kan fort koste mye penger å fikse boligen i forbindelse med fuktskade, og det blir dyrere jo lenger tid som går.

Fuktproblemer forsvinner helt sikkert ikke av seg selv. Bruker du for lang tid til å ta et initiativ i så henseende, kan du risikere å miste et berettiget krav om prisavslag mot selger.

Badet er naturlig nok ekstra utsatt for fuktskader. Elementer som ventilasjon, riktig bruk av membran, et godt fall til sluket og korrekte lagte fliser er det som må være plass eller utbedres dersom det oppdages fukt.

I tillegg vil vannskader kunne dukke opp i kjelleren eller under taket på hus. Dårlig drenering kan være en årsak til det. Taklekkasjer oppdager man dessverre ikke før det har gått en tid, og medfører ofte store utbedringskostnader.

Les også: Heving av boligkjøp

Hvordan fremme krav om prisavslag etter fuktskader

Dersom fuktskaden var oppstått før du kjøpte boligen, og selgeren ikke opplyste om den, kan du ofte kreve kompensasjon fra selger i form av et prisavslag.

Det fordrer  at du reklamerer så fort du oppdager fuktigheten. Som sagt blir det ikke bedre etter hvert som tida går, og selger kan ikke holdes ansvarlig for ting som forverrer seg fordi du ikke tar initiativ i tide. Som skadelidt har du en skadebegrensningsplikt.

Etter avhendingsloven gjelder det en absolutt reklamasjonsfrist på fem år. Du må også reklamere innen såkalt «rimelig tid», gjerne omtalt som den relative reklamasjonsfristen.

Du behøver ikke nevne prisavslag i reklamasjonen. Det holder å vise til at det oppdaget fukt, og at det kan komme krav i forbindelse med dette.

Det tar gjerne litt tid å kartlegge problemet og hva som kan gjøres. Selger skal uansett ha beskjed så fort som mulig, for å kunne bidra til at tapet reduseres.

Advokathjelp for prisavslag på grunn av fuktskader

Det er mange reklamasjoner på fuktskader ved eiendomskjøp hvert år. Til tross for forsøk på klarere lovverk og forsikringsløsninger, er likevel mange konflikter relatert til fuktskader.

Det reises spørsmål om hvordan fuktskaden har oppstått, på hvilket tidspunkt den har oppstått (før eller etter overdragelsen), hvorvidt selger har misligholdt opplysningsplikten, om kjøper har reklamert i tide og ikke minst hvor mye det vil koste å utbedre skaden.

Avklaring på slike spørsmål krever fagkunnskap. Det er derfor vanlig å bruke advokater i slike sammenhenger. Kostnadene til rettshjelp kan dekkes av innboforsikringen eller boligkjøperforsikring, hvis du har tegnet en slik.

Advokatfirmaet Møller har spesialisert seg i eiendomsrett, og har ført mange saker som har endt med et prisavslag for kjøper. Vi tar imot alle henvendelser på e-post, telefon eller via kontaktskjemaet på denne siden.

Kilder:

  • Bergsåker, Trygve. Kjøp av fast eiendom med kommentar til avhendingsloven. 4. utg. Oslo,
    2003.
  • Prop 44 L (2018-19) Om endringer i avhendingslova

Vanlige spørsmål

Hva er fuktskader?

Fuktskader oppstår hvis treverk i boligen blir eksponert for fukt i lengre tid. Råte og muggsopp er vanlige konsekvenser av fukt.

Kan jeg kreve prisavslag på grunn av fuktskade?

Fuktskade kan være en mangel som gir grunnlag for prisavslag. Dette må imidlertid vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle. Det kan være en fordel å konsultere en advokat før du går videre med en slik sak.

Hvem betaler et prisavslag?

Kravet rettes i utgangspunktet mot selger, men dersom vedkommende har boligselgerforsikring vil det som regel være forsikringsselskapet som utbetaler prisavslaget.

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.