+47 940 80 111

Prisavslag etter funn av hussopp

Hussopp som første til prisavslag

Funn av hussopp etter et boligkjøp kan gi rett til et betydelig prisavslag. Det betyr at du skal få refundert en del av kjøpesummen. Våre advokater kan hjelpe deg med å få gjennomslag for dette.

I det følgende gir vi en oversikt over fremgangsmåten for prisavslag etter funn av hussopp. Vi kan tilby bistand på alle stadier i prosessen.

Hva er prisavslag?

Prisavslag er ikke det samme som rabatt. Det er derimot et avslag du kan ha rett på dersom varen du kjøper ikke er i den stand du vanligvis kan forvente. Har du kjøpt det som fremstår som en strøken bolig for deretter å oppdage hussopp i kjelleren, er dette et slikt tilfelle.

Hussopp vil karakteriseres som en mangel etter juridisk språkbruk. Dette er en forutsetning for å kreve prisavslag eller fremme andre beføyelser overfor selger.

Andre mulige reaksjoner mot selger

Oppdagelsen av hussopp må meddeles selger umiddelbart for at du skal ha dine rettigheter i behold.

Det er viktig fordi problemet bare blir verre så lenge tiden går og ingen gjør noe med det. Selger har en rett til selv å rette opp problemet så lenge det ikke er til ulempe for deg.

Dersom selger ikke ønsker dette eller det er en upraktisk løsning, er det prisavslag og eventuell erstatning i tillegg som er det normale. Erstatning kan kreves for ekstrakostnader du måtte ha på grunn av hussoppen.

I helt spesielle tilfeller kan du forlange heving av kjøpet. Det betyr at du får tilbake kjøpesummen og selger overtar boligen og de problemene som følger med.

Hva er hussopp?

Hussopp er en samlebetegnelse på en rekke ulike sopptyper som angriper bygninger. Den mest alvorlige og som forårsaker mest skade er den vi kaller «ekte hussopp».

Hussoppen angriper fuktig treverk i bygninger. Den ødelegger cellulosen i veden slik at den blir sprø, brunfarget og sprekker opp. Gjennom nedbrytingen avgir soppen karbondioksid og vann i dampform, som igjen gjør skade på muren i bygningen.

Oppdager du sopp i boligen din, bør du tilkalle en spesialist for å spesifisere sopptypen og de tiltak eller utbedringer som bør settes i verk for å løse problemet.

Årsaken til hussopp er et underliggende fuktproblem som må løses. Når soppen angriper, har det antakelig dannet seg fukt over tid. Det gjør det mer plausibelt å knytte det til manglende vedlikehold hos tidligere eiere.

Les vår artikkel om prisavslag ved fuktskade her

Hvordan beregne prisavslag etter funn av hussopp?

Utgangspunkt for en reklamasjon på grunn av mangel er at kjøperen skal stilles i samme posisjon som om mangelen ikke hadde vært der. Hvis selgeren selv ikke retter opp mangelen, er det naturlig å kreve dekning kostnadene ved fjerning av soppen, samt utbedring av fuktskadene som var årsaken til soppangrepet. Dersom fuktproblemet ikke løses, vil nemlig soppen eller andre fuktproblemer vende tilbake.

Det er klart at dette kan bli en kostnadskrevende affære. I noen dommer har retten satt prisavslaget tilsvarende en verdireduksjon av boligen som følge av mangelen, i stedet for utbedringskostnadene.

Hva skjer dersom selger ikke vil gi prisavslag?

Det er ikke uvanlig at det oppstår konflikter i forbindelse med krav om prisavslag. Det kan skje både når du retter kravet direkte mot selger og når det er selgers forsikringsselskap som skal stå for utbetalingen.

Ettersom utbedringskostnadene kan bli ganske høye, er det tross alt mye som står på spill for begge parter. Hvis selger ikke har tegnet boligselgerforsikring, vil han være personlig ansvarlig for å tilbakebetale penger som kanskje allerede er brukt til andre formål.

Det er dessuten mange mulige innsigelser på krav om prisavslag etter kjøp av bolig. Selger kan hevde at skaden må ha skjedd etter at boligen er overført, at kjøper reklamerer for sent, at kjøper ikke har undersøkt godt nok eller at kjøper ikke har gjort nok for å begrense skadene. Det kan også reises mange innvendinger på beregningen av prisavslaget, og hva som er nødvendige kostnader.

I slike saker kan det være både utgifts- og energisparende å benytte egen advokat til å imøtegå innsigelsene. Merk at både innbo- og boligkjøperforsikringen kan dekke advokatomkostninger i slike saker.

Valg av advokat i forbindelse med prisavslag etter funn av hussopp

Det er en høy grad av spesialisering blant advokater. Det er store saksområder som krever både innsikt og rutine før man behersker det. Derfor er det hensiktsmessig å bruke en dedikert eiendomsrettsadvokat når du reklamerer på boligkjøp.

Advokatfirmaet Møller har bygget opp et faglig miljø rundt dette rettsområdet. Vi vil derfor raskt kunne se om du har en god sak og hjelpe deg i mål med et prisavslag.

Husk at du selv har rett til å velge advokaten du vil bruke dersom du har rett til å få dekket kostnadene fra en boligkjøperforsikring eller innboforsikring.

Som nevnt er det påkrevet å reagere raskt dersom du vil reklamere på kjøp. Ta kontakt med oss i dag for en fri vurdering av saken din.

Kilder:

Store norske leksikon (om hussopp)

Les vår artikkel om prisavslag som følge av muggsopp her

Vanlige spørsmål

Kan jeg få prisavslag etter funn av hussopp?

Ja, dersom årsaken kan tilbakeføres til tidligere eier. Det er dog en del formkrav her, så det kan være greit å konsultere en eiendomsadvokat.

Hva slags skader kan forårsakes av hussopp?

Hussopp angriper og ødelegger fuktig treverk. Den avgir også fuktighet som gjør ytterligere skade på muren.

Kan tidligere eier gjøres ansvarlig etter funn av hussopp?

Ja, dersom årsaken til soppen var en skjult mangel da du kjøpte boligen.

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.