+47 940 80 111

Prisavslag etter funn av råteskader

Råteskader som førte til prisavslag

Oppdagelse av råte er kanskje det verste en huskjøper kan oppleve. Vårt firma har ført flere saker som har resultert i prisavslag etter funn av råteskader.

Råte er alltid assosiert med fukt og soppangrep. Utbedringen kan derfor koste mye. Spørsmålet er om ansvaret kan skyves over på tidligere eier. Les mer om råteskader og mulighetene for prisavslag her.

Råteskader og prisavslag

Et prisavslag betyr at du krever penger tilbake fra selgeren. Dersom selger har boligselgerforsikring (tidligere kalt eierskifteforsikring) er det forsikringsselskapet du skal henvende deg til.

Prisavslag etter funn av råteskader beregnes normalt til det koster å tilbakeføre bygningen til den tilstand kjøperen hadde grunn til å tro den var i da han overtok. Det inkluderer ikke bare utbedring av selve råteskaden, men også fjerning av de fuktkildene som var årsak til den. Hvis ikke det blir gjort, er det høy sannsynlighet for at problemet vender tilbake.

Bemerk at selger kan ha rett til å rette opp problemet for egen regning før du kan kreve prisavslag. Det er da en forutsetning at dette foretas innen rimelig tid, og at det ikke innebærer noen vesentlig ulempe for deg.

Les vår artikkel om prisavslag som følge av muggsopp her

Hvordan oppdage råteskade

Råteskade oppstår når treverket over tid har blitt utsatt for treødeleggende råtesopp. Det er ulike arter av sopp som kan angripe treverk. Den mest aktive er den vi kaller ekte hussopp.

De synlige tegnene på råte er misfarging av treverket, og at treet krymper og revner på tvers av fiberretningen.

Råten reduserer bæreevnen i konstruksjonen, og det er påkrevet med tiltak for å unngå dette.

Råte skjer gjerne over lengre tid. Hvor raskt det skjer avhenger av fukttilgang, temperatur og hvilken type råtesopp som står bak.

Utbedring av råteskade

Det første som må gjøres er at fukttilførselen må stanses. I motsatt fall vil problemet bare fortsette å utvikle seg. Vanlige fuktkilder er lekkasje og dårlig drenering.

Dernest må råtesoppen artsbestemmes. Det er nødvendig for å beslutte videre tiltak. Det er flere firmaer som kan gjøre dette.

Materialer som er hardt angrepet av råte må skiftes ut.

Dersom det er ekte hussopp som står bak angrepet, er det påkrevet å fjerne all overflatevekst av muggsopp og kjemikaliebehandle murverk som er infisert.

Vilkår for prisavslag

Det er flere betingelser for å kreve prisavslag eller andre beføyelser (erstatning eller heving) mot selgeren av boligen. Den viktigste er at det foreligger en mangel. En råteskade vil normalt kvalifisere til dette.

Dernest oppstår spørsmålet om når skaden oppsto. Råte har gjerne skjedd etter fuktighetsproblemer over tid, så det er ikke unaturlig å knytte dette til tidligere eier. Har det gått lang tid, kan det oppstå en tvist her.

Selgeren vil også kunne hevde at du måtte ha sett fuktproblemet da du undersøkte boligen, og at du da aksepterte dette ved å legge inn et bud.

Det er også presserende at du melder fra til selger med en gang du selv blir klar over råteproblemet. Som nevnt har det forut for råte vært et fuktproblem og et soppangrep. Hvis du ikke selv tar affære umiddelbart og begrenser tapet, er det ikke sikkert selger vil kunne pålegges det fulle ansvaret.

Har selger forsikring?

Det er stadig flere som tegner boligselgerforsikring ved salg av bolig. Selv om selger ikke kjenner til at boligen har feil eller mangler, er det alltid en risiko for at de dukker opp etter at kjøperen har overtatt. Fukt- og råteskader er gjerne det man frykter mest.

Som boligkjøper kan det lette prosessen for deg ettersom forsikringsselskapet betaler ut prisavslaget. Der du må gå på selgeren direkte, kan det hende at vedkommende allerede har disponert kjøpesummen og ikke er i stand til å betale tilbake med en gang.

På den annen side vil ikke alltid forsikringsselskapet gi seg uten kamp. Her møter du høy ekspertise på mangler ved eiendomsoverdragelser og advokater med spisskompetanse på råteskader og prisavslag. De vil finne alle mulige innvendinger og grunner for å redusere ditt krav om prisavslag.

Det kan da være nyttig, eller nærmest nødvendig, med en egen advokat ved din side.

Advokatfirmaet Møller – spesialister på prisavslag ved fukt- og råteskader

Etter å ha ført mange tilsvarende saker med fokus på fukt- , sopp- og råteproblemer, har vi opparbeidet en høy kompetanse på området.

Vi kan raskt vurdere skadeomfanget, utbedringsbehovet og ansvarsforholdet mellom selger og kjøper i forbindelse med råteskader som er oppdaget i ettertid. Det er nemlig langt fra sikkert at tilbudet fra forsikringsselskapet gir deg den kompensasjonen du bør ha.

Kontakt oss i dag via kontaktskjemaet eller ta en telefon. Du får en fri innledende konsultasjon før vi går videre med saken. Vi tar saker over hele landet.

Kilder:

  • Bergsåker, Trygve. Kjøp av fast eiendom med kommentar til avhendingsloven. 4. utg. Oslo,
    2003.
  • Prop 44 L (2018-19) Om endringer i avhendingslova

Vanlige spørsmål

Har selger et ansvar for råteskader?

Dersom årsaken til råteskaden oppsto før salget, kan selger måtte betale et prisavslag til kjøper. Prisavslaget vil normalt tilsvare utbedringskostnadene.

Nei. Muligheten for en slik ansvarsfraskrivelse forsvant ut av loven i 2022. Selv om boligen er solgt som den er før 2022, vil likevel selger kunne stilles til ansvar for en så grov mangel som råteskade.

Hva må du gjøre hvis du oppdager råteskade?

Du bør varsle tidligere eier så fort som mulig, og melde at det kan være aktuelt å kreve prisavslag. Dernest bør du få inn et fagfirma for å vurdere skadene.

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.