+47 940 80 111

Prisavslag etter funn av skadedyr

Et sølvkre som betegnes som et skadedyr

Domstoler og klageinstanser behandler et stort antall saker om prisavslag etter funn av skadedyr hver år. Det er ikke uvanlig at boligkjøpere får medhold i tilbakebetaling av betydelige beløp. Advokatfirmaet Møller har ført flere slike saker.

Uønskede beboere i form av skadedyr er vel den nyslåtte boligeiers store skrekk. Hva gjør man egentlig når man oppdager disse små monstrene første gang? Dersom sannsynligheten tilsier at de befant seg der før du kjøpte boligen, er svaret at du umiddelbart varsler boligselgeren om problemet. Rask reaksjon kan være avgjørende for om du får prisavslag eller ikke.

Her kan du lese mer om hvordan du går fram for å søke prisavslag etter funn av skadedyr. Trenger du hjelp, kan du kontakte Advokatfirmaet Møller direkte gjennom denne siden.

Hva regnes som skadedyr?

Typiske skadedyr er skapninger som ødelegger ressurser mennesker benytter seg av, eller som er direkte helsekadelige. Det er forskjellige typer skadedyr, men de har gjerne det til felles at de har vært til stede lenger enn du har trodd.

Gjengangere i skadedyrsaker er skjeggkre, sølvkre og mus. Det er disse det koster mest å bekjempe.

Skjeggkre

Skjeggkre er en relativ ny immigrant i den norske faunaen i henhold til Folkehelseinstituttet. Den har imidlertid tilpasset seg mer enn det godt er hos norske verter, heller ikke moderne nybygg er garantert å slippe unna plagen.

Skjeggkre gjør ikke videre skade på boligen, men dens tilstedeværelse oppfattes gjerne som ubehagelig og de færreste vil føle seg komfortable med å bo i en bolig med forekomst av skjeggkre.

Selger er forpliktet til å opplyse om han kjenner til om det er skjeggkre eller ikke i boligen.

Det er svært vanskelig å få fjernet skjeggkre fullstendig, men bestanden kan holdes nede ved forskjellige tiltak.

Sølvkre

Sølvkre er mindre enn skjeggkre. Voksne individer måler fra 7 til 12 millimeter. De kjennetegnes også av de skjellene som gir dem sølvfargen.

Sølvkre trives på steder med høy luftfuktighet, og kan også være et tegn på at du fukt i boligen. Ellers gjør de liten materiell skade.

Forekomster av sølvkre kan ofte bekjempes ved tiltak som senker luftfuktigheten.

Mus og rotter

Mus og rotter forårsaker også betydelige materielle skader, i tillegg til å være en pest og en plage. I tillegg til tiltak med tanke på å utrydde bestanden, bør også bygningen sikres mot at de kommer tilbake. Her kan det påløpe store utgifter.

Når kom skadedyrene inn i boligen?

Tidligere kunne selgeren ta et forbehold om at boligen selges som den er. Denne muligheten forsvant etter en lovendring i 2022.

Det må bemerkes at det heller ikke før 2022 forelå noe generelt ansvarsfritak for selger. Funn av skadedyr regnes ofte som en betydelig mangel i forhold til hva kjøper forventet seg, og det er mange saker hvor kjøpere har oppnådd store prisavslag som følge av dette.

Det viktige er uansett å kunne stadfeste at udyrene var tilstede på det tidspunktet du overtok boligen. Et skadedyrfirma kan ofte si noe om dette.

Hvor stort prisavslag kan du kreve?

Det er to forskjellige måter å utmåle prisavslag på – kostnaden ved utbedring eller verditapet boligen lider som følge av mangelen.

Normalt er det utbedringskostnadene som legges til grunn. Det bærende prinsippet er at kjøperen skal stilles som om mangelen ikke hadde vært der.

Andre reaksjonsmåter enn prisavslag

Du kan også prøve å heve kjøpet hvis du anser situasjonen uutholdelig. Det er imidlertid en reaksjon som anses som særlig inngripende overfor selger, og det skal en del til for å få medhold om dette i retten.

Advokat for prisavslag etter funn av skadedyr

Det står ofte store beløp på spill både for selger- og kjøpersiden dersom det er snakk om et prisavslag, eventuelt heving, etter at det er påvist skadedyr i boligen. Selger, eller forsikringsselskapet dersom det er tegnet boligselgerforsikring, vil så langt det er mulig gjerne avvise kravet. Det betyr at du som kjøper kan tjene mye på å benytte egen advokat i saken. Store deler av advokatutgiftene kan dessuten dekkes av innboforsikringen eller en boligkjøperforsikring.

Advokatfirmaet Møller er spesialister på eiendomshandel, og har oppnådd betydelige prisavslag for mange av våre klienter. Vi tar saker over hele landet. Kontakt oss i dag for en uforpliktende vurdering.

Kilder:

Folkehelseinstituttet -skadedyrveilederen

Vanlige spørsmål

Hva regnes som skadedyr?

Skadedyr er dyr som gjør materielle skader på ressurser mennesker benytter seg av, eller som overfører sykdommer. Typiske skadedyr i boliger er skjeggkre, sølvkre, rotter og mus.

Er det mulig å få prisavslag etter funn av skadedyr?

Dersom det påløper kostnader til utbedring av boligen, eller den får et verditap på grunn av skadedyrene, kan det være grunnlag for å fremme et krav om prisavslag over selger, eller dennes forsikringsselskap. Noen ganger kan det dreie seg om flere hundre tusen kroner eller mer.

Hvordan fremmer jeg krav om prisavslag på grunn av skadedyr i boligen?

I første omgang skal selger ha beskjed så fort som mulig. Neste skritt er å utrede skadeomfanget, utbedringskostnader eller eventuell verditap. En advokat kan med fordel bistå deg i denne prosessen.

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.