+47 940 80 111

Claims Links takstmann dømt for brudd på god takstmannskikk

Advokatfirmaet Møller bistod en ung kvinne som kjøpte en bolig på Romerike, der det viste seg at badet var utett. Dette til tross for at takstmannen som skrev tilstandsrapporten hadde gitt badet beste tilstandsgrad for brukte bygningsdeler (TG1).
Vår klient innhentet en uttalelse fra en takstmann som var spesialist på lokal utbedring av bad. Han mente badet måtte rives i sin helhet.
Claims Link engasjerte så en svært omstridt takstmann – som aldri har foretatt lokal utbedring av bad. Uten engang å ha vært på befaring konkluderte han med at badet kunne utbedres lokalt og til en brøkdel av prisen estimert av kjøpers takstmann. For denne jobben ble han belønnet med domfellelse i reklamasjonsnemnda for takstmenn som konkluderte med at han hadde brutt det etiske regelverket.

Les også: Erstatningskrav mot takstmann

Det aktuelle badet var 20 år gammelt, men ble ved salget markedsført med den beste tilstandsgraden en brukt bygningsdel kan få (TG1).
Klient ble derfor naturlig nok skuffet og overrasket da det viste seg at badet ikke var tett. Takstmannen hun engasjerte hadde bred erfaring med lokale utbedringer av bad. Det skal nevnes at slike lokale utbedringer er omstridt i bransjen og slett ikke alltid lar seg gjennomføre. I denne saken anså klients takstmann at badet måtte totalrenoveres og han skrev om dette:

«Badets kvalitet og oppbygging er av en slik art at en reparasjon ikke er forsvarlig. For utbedring av de påpekte forhold må det legges nytt tettesjikt i gulv. Dette vil medføre at det også må gjøres inngrep i vegg. På grunnlag av dette vil det ikke være rasjonelt delvis utbedring og det anbefales at badet renoveres.»

Les om eiendomsrett i våre artikler her

Selger hadde tegnet boligselgerforsikring hos et selskap som avslo kravet. Det aktuelle selskapet hadde satt bort håndteringen av oppgjørssakene sine til Claims Link. Etter at selskapet ble saksøkt ønsket de tilgang med en egen takstmann. Det ble foreslått en lang rekke takstmenn med sterke bindinger til selskapet, noe som naturlig nok ikke ble akseptert. Når boligkjøper har engasjert en nøytral takstmann uten slike bindinger må man forutsette at selskapet gjør det samme og ikke sender en partsrepresentant for å skrive et bestillingsverk på oppdrag fra selskapet. Høyesterett har i 2014 fastslått at boligkjøpere har en grunnlovsfestet rett til å stille slike vilkår.

Claims Link takket nei til tilbudet om å komme på befaring med en nøytral takstmann og engasjerte i stedet en takstmann som har jobbet tett med selskapet i en årrekke. Han har også tidligere blitt kritisert i media, for å ha påtatt seg oppdrag som meddommer i rettssaker mot Protector samtidig som han har hatt oppdrag for selskapet – jfr. Kapital nr. 2 – 2014:

Claims Links takstmann skrev en rapport der han konkluderte stikk motsatt av den spesialiserte takstmannen benyttet av boligkjøper. Dette til tross for at han aldri kom på befaring for å se badet. I rapporten konkluderte han med at badet kunne utbedres for kr. 25 000,-.
Under krysseksaminasjonen i tingretten erkjente Protectors takstmann at han aldri hadde utbedret et lokalt med den metoden han selv foreslo, og at han heller ikke hadde noen erfaring med lokale utbedringer av bad generelt. Han stod allikevel på sitt.

Les også: Prisavslag som følge av muggsopp

Klient vant saken og vi bistod henne så med å klage inn Claims Links takstmann til reklamasjonsnemnda for takstmenn. De konkluderte med at takstmannen hadde brutt det etiske regelverket både ved å avgi en rapport uten å ha vært på befaring i boligen, og ved at han ikke redegjorde for rollen som uavhengig eller intern takstmann i rapporten.

Dersom du har juridiske utfordringer etter kjøp av (ny eller brukt) bolig, oppfordres du til å ta kontakt med oss. Vi tilbyr en uforpliktende, innledende vurdering med inntil 30 minutters varighet.

Les også: Hvordan klage på boligkjøperforsikringen?

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.