Advokatfirmaet Møller

+47 940 80 111

Rettigheter ved kjøp av boligkjøperforsikring

En mann leser om hans rettigheter ved kjøp av boligkjøperforsikring

Med en boligkjøperforsikring vil du kunne få hjelp til advokatomkostninger, sakkyndige rapporter og dekning av saksomkostninger ved en konflikt med selger i ettertid. Det er imidlertid noen vesentlige forbehold i forsikringens vilkår som du bør kjenne til.

I denne artikkelen kan du lese mer om dine rettigheter ved kjøp av boligkjøperforsikring. Med denne forsikringen kan du få dekket hjelp fra Advokatfirmaet Møller, spesialister på mangler ved kjøp og salg av bolig.

Kjøp av boligkjøperforsikring

Boligkjøperforsikring tilbys normalt av megleren som selger boligen. Den betales samtidig med kjøpesummen.

Megler vil ha en samarbeidsavtale med ett av de forsikringsselskapene som tilbyr boligkjøperforsikring.

Når du vurderer om du vil tegne en boligkjøperforsikring, bør du også sjekke din vanlige hus- og innboforsikring. Denne vil nemlig også dekke rettshjelp etter boligkjøp, dog i et mer begrenset omfang.

Dine rettigheter i boligkjøperforsikringen

Det er noen nyanseforskjeller mellom boligkjøperforsikringene på markedet, men dette er hovedpunktene:

  • Dekning av advokatutgifter. Etter ti timer vil du bli avkrevd egenandelen på 4000 kroner.
  • Dekning av omkostninger til sakkyndige. Ofte kan det være behov for tekniske rapporter for å stadfeste mangler ved eiendommen.
  • Dekning av saksomkostninger. Dersom du taper i retten kan du bli dømt til å dekke motpartens omkostninger ved å føre saken.
  • Forsikringsselskapet kan avvise å ta saken for retten dersom det ikke er sannsynlighetsovervekt for at du vinner.
  • Du kan selv velge advokat.
  • Du har rett til å klage på forsikringsselskapets avgjørelse til en intern klagenemnd eller til Finansklagenemnda.

To av disse punktene trenger en utdypning. Det gjelder punktet om sannsynlighetsovervekt og retten til fritt advokatvalg.

Sannsynlighetsovervekt for at du vinner saken

Ikke alle saker behøver bringes inn for rettsapparatet. Noen ganger er selgers ansvar så åpenbart at du får dekning fra dennes eierskifteforsikring. Andre løses ved forlik.

Så er det de sakene man ikke får noen utbetaling eller et akseptabelt forlik. Da gjenstår det å få saken prøvet for rettsinstansene.

Forsikringen kan dekke disse kostnadene, men forsikringsselskapet krever da en rapport som beskriver en sannsynlighetsovervekt for at du får medhold for dine krav i retten.

Dette vilkåret har vært kritisert av Forbrukerrådet, og det har også vært diskutert i flere saker som har vært behandlet i Finansklagenemnda.

I realiteten betyr det at du selv må ta saken til retten dersom forsikringsselskapet ikke har tro på saken din. Før du gjør det kan du imidlertid ta saken inn for Finansklagenemnda. Der har man i flere tilfeller bedt selskapet omgjøre sin beslutning om ikke å gi hjelp til sakførsel i retten.

Rettigheter til fritt advokatvalg i boligkjøperforsikringen

Forsikringsselskapet har sin egen juridiske stab med advokater og andre spesialister i boligsaker. De vil fortrinnsvis velge ut en av sine egne som din advokat.

Det kan imidlertid være en interessekonflikt her. Forsikringsselskapets advokat jobber like mye for forsikringsselskapet som for deg. De betyr at vedkommende kan være interessert i å begrense utgiftene i saken.

Det betyr at man litt for raskt kan gå inn for et forlik, eller komme fram til at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at du vinner saken om den blir sendt til retten.

Det viktige her er at du både fra starten eller senere i prosessen kan velge din egen advokat, uten tilknytning til forsikringsselskapet. Forsikringen skal likevel dekke rimelige og nødvendige omkostninger i forbindelse med dennes arbeid.

Advokatfirmaet Møller tar saken din

Ta kontakt med oss i Advokatfirmaet Møller om du oppdager et problem etter boligkjøpet- om du har boligkjøperforsikring eller ikke. Vi gir deg en nøktern vurdering av mulighetene dine, og hva som kan gjøres videre i din sak.

Velger du oss, hjelper vi deg også med formalitetene i forhold til boligkjøperforsikringen slik at vi kommer raskt i gang.

Kilder:

Vanlige spørsmål om rettigheter ved boligkjøperforsikring

Er det viktig å ha boligkjøperforsikring?

Normalt vil man ikke få bruk for en boligkjøperforsikring, men dersom det oppstår en tvist etter kjøpet kan det også generere store omkostninger til bruk av advokat. Den kan da gi en ekstra trygghet.

Når trenger man boligkjøperforsikring?

Oppdager du vesentlige mangler etter et boligkjøp som selger ikke har opplyst om, kan det være bra å ha boligkjøperforsikring. Du kan da få dekket advokatsalær, bruk av tekniske sakkyndige og eventuelt motpartens saksomkostninger ved rettssaken.

Er det nødvendig med boligkjøperforsikring?

Det blir en avveining av risikoen for at det blir tvist om mangler ved boligen etter kjøpet, og kostnadene ved å kjøpe en boligkjøperforsikring. Denne risikoen er som regel høyere ved kjøp av eldre boliger enn for nye boliger.

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Trenger du hjelp? Ta kontakt med oss i dag!

Vi er tilgjengelige for å hjelpe deg. Se mer på vår kontaktside.

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.