+47 940 80 111

Boligkjøper i Hedmark fikk 1,2 millioner kroner etter advokatbytte

Vår klient kjøpte en leilighet i Hedmark der det ble avdekket at det lå asbestholdige eternittplater i bygningskonstruksjonen. Dette ble det ikke opplyst om ved salget. Klient hadde tegnet boligkjøperforsikring, men da saken manglet fremdrift byttet hun til Advokatfirmaet Møller. Det endte med et forlik der selgers forsikringsselskap utbetaler hele 1,2 millioner kroner i prisavslag.

 

Da vår klient var på jakt etter en ny bolig falt hun for en bolig som av megler ble omtalt som en

«flott, nyoppusset enebolig» som var «betydelig oppgradert det siste året og som fremstår moderne og har god standard på materialvalg». Det ble også opplyst at kledningen var fra 2020/2021.

Det selger imidlertid unnlot å nevne var at det var store mengder asbestholdige eternittplater bak kledningen. Vår klient innhentet et pristilbud for sanering av asbest, hvilket viste seg å ville koste nærmere 600 000 kroner.

Klient hadde tegnet boligkjøperforsikring hos Help som fremsatte reklamasjon til selskapet der selger hadde tegnet boligselgerforsikring.

Selgerens forsikringsselskap mente imidlertid at forekomst av asbest både var «helt vanlig» og «ufarlig». De gikk så langt som å hevde at dette ikke engang var noe selger burde informert om ved salget, da forholdet ble ansett som en ren bagatell. Klient derfor fikk blankt avslag på reklamasjonen.

Boligkjøperen slo seg selvsagt ikke til ro med dette, og da saken ikke fikk fremdrift kontaktet hun vårt kontor og ba oss om å overta saken. Det ble da rekvirert en skadetakstrapport fra en lokal takstmann som avdekket flere mangler ved boligen.

Selgers forsikringsselskap engasjerte en egen takstmann som foretok en skrivebordsvurdering uten å besiktige eiendommen.

Etter dette sa selgers forsikringsselskap seg villig til å forhandle, men da avstanden mellom partene var for stor ønsket vår klient at vi skulle ta saken inn for retten.

Det ble så sendt et søksmålsvarsel og samme dag som stevningen lå klar for innsending til tingretten åpnet selgers forsikringsselskap opp lommeboken. De aksepterte da å betale hele 1,2 millioner kroner i prisavslag. Dette utgjorde godt over 1/3 av kjøpesummen på tre millioner kroner. Saken fikk med dette en lykkelig avslutning for boligkjøperen.

Dersom du har kjøpt bolig med mangler og ønsker bistand oppfordres du til å ta kontakt med vårt kontor. Du får da inntil 30 minutter gratis vurdering fra en av våre advokater/advokatfullmektiger som er spesialisert på tvistesaker etter omsetning av fast eiendom.

 

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.