+47 940 80 111

Manglende tykkelse på isolasjon ga rett til utbedring og erstatning

Advokatfirmaet Møller ble kontaktet av en boligkjøper som avdekket at det nyoppførte huset hans ikke oppfylte forskriftskravene til isolasjonstykkelse. Det ble innhentet en sakkyndig vurdering som konkluderte med at boligen led et verditap tilsvarende fem prosent av boligens verdi som følge av mangelen.

Vårt kontor påpekte videre at det forelå risiko for at kommunen ikke ville gi dispensasjon fra gjeldende krav i teknisk forskrift.
Utbygger påtok seg da å søke om dispensasjon for forholdet, men denne søknaden ble avslått av kommunen.

Utbygger måtte da velge mellom å betale prisavslag eller å forsøke å utbedre forholdet. Det ble da hevdet fra utbygger sin side at det ville bli urimelig dyrt å å  utbedre forholdet nå etter at boligen var oppført. Videre mente utbygger at vurderingen av verditapet på boligen var satt for høyt.

Dialogen endte imidlertid med at utbygger påtok seg å rette forholdet, ved å legge ny isolasjon med korrekt tykkelse. Videre påtok de seg ansvaret for å få på plass ferdigattest, samt å erstatte boligkjøperens utgifter til advokat og takstmann.

Har du også kjøpt en bolig med feil og mangler?
Da kan du kontakte oss for en gratis innledende vurdering (inntil 30 min).

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.