Advokatfirmaet Møller

+47 940 80 111

Eiendomsmegler dømt til å betale erstatning etter uriktige opplysninger om garasjeplass

Advokatfirmaet Møller ble kontaktet av en klient som hadde kjøpt en leilighet i Oslo. I salgsdokumentene stod det at det fulgte med garasjeplass. I ettertid viste det seg at hun kun hadde en leierett til denne plassen. Hun kontaktet først et annet advokatfirma, uten at dette førte til noen løsning på saken, før hun så bad vårt kontor om å overta saken.

Etter å ha gått gjennom saksdokumentene anså vi det som klart at boligkjøper hadde et krav å fremme, både mot boligselger og megleren som hadde utformet salgsdokumentasjonen. Det ble følgelig sendt krav både mot selger, megler og forsikringsselskapet der megler hadde tegnet ansvarsforsikring.

Da ingen ville ta ansvar for de uriktige opplysningene tok vi saken inn for reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester. Der hevdet megleren (og Tryg forsikring) at det ikke forelå grunnlag for erstatning, da boligkjøperen eide naboleiligheten og dermed måtte ha visst at opplysningen var uriktig. Videre mente de at hun kunne overta leiekontrakten og dermed disponere parkeringsplassen.
Dette var vi selvsagt ikke enige i, da det er stor forskjell på å eie kontra å leie en parkeringsplass.

I avgjørelsen fra reklamasjonsnemnda (saksnummer RFE-2022-266) konkluderte nemnda med at megleren hadde brutt undersøkelsesplikten sin og opptrådt uaktsomt. Det ble følgelig konkludert med at det forelå et erstatningsansvar.

Etter dette innhentet boligkjøperne uttalelse fra lokale eiendomsmeglere som uttalte seg om verditapet vår klient hadde lidd som følge av de uriktige opplysningene. Dette resulterte i et forlik der boligkjøper mottok kr. 500 000,- i erstatning.

Sitter du også igjen med en følelse av å ikke ha fått det du har betalt for, etter kjøp av bolig? Har du fått et avslag fra selgers forsikringsselskap som du slett ikke er enig i? Ta i så fall gjerne kontakt for en gratis, innledende vurdering (inntil 30 minutter).

 

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Trenger du hjelp? Ta kontakt med oss i dag!

Vi er tilgjengelige for å hjelpe deg. Se mer på vår kontaktside.

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.