+47 940 80 111

Hva dekker en boligkjøperforsikring og hva er unntakene?

Hva dekker en boligkjøperforsikring og hva er unntakene?

En boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som dekker saksomkostninger og utgifter til advokat dersom det skulle vise seg å foreligge en mangel ved boligen du har kjøpt. Den dekker kostnader knyttet til det å rette krav om erstatning mot selger. Kostnadene for å utbedre mangler på boligen dekkes derimot ikke av boligkjøperforsikringen. 

Hva er en boligkjøperforsikring?

For de fleste av oss er boligkjøp den største investeringen vi gjør i løpet av livet. Det kan være mye usikkerhet knyttet til en så stor investering. Når vi kjøper bolig ønsker vi så klart at alt skal gå bra, og at boligen vi har kjøpt skal være i den stand vi forventet ut fra visningen, prospektet og informasjonen vi har fått fra selger og megler. Vi foretar undersøkelser, og gjør vårt beste for å avdekke potensielle skader eller mangler på forhånd. 

Dessverre er det ikke alltid at kjøpet svarer til våre forventninger. Når vi kjøper bolig har vi ofte kort tid til å foreta undersøkelser og avdekke mangler på forhånd. Man kan da risikere at det i etterkant av kjøpet viser seg at boligen har mangler, som for eksempel skadedyr eller vannskader. Slike mangler kan være dyre å utbedre, det kan påvirke boligens verdi, og det kan påvirke livskvaliteten ved å bo i boligen. Det er altså her boligkjøperforsikringen kommer inn i bildet. Den skal være en trygghet som sikrer dine rettigheter dersom slike mangler viser seg i etterkant av boligkjøpet.

Hva dekker en boligkjøperforsikring?

En boligkjøperforsikring er en avtale mellom deg og et forsikringsselskap om at du skal få dekket saksomkostninger dersom boligen du har kjøpt viser seg å ha en mangel. Den skiller seg i så måte fra andre typer forsikringer som innbo og reiseforsikring, som gir deg rett på erstatning for økonomisk tap. 

Hva er forskjellen på å få dekket erstatning for økonomisk tap, og å få dekket saksomkostninger?

En forsikringsavtale som dekker økonomisk tap gir deg dekning fra forsikringsselskapet for de økonomiske verdiene som du har tapt ved at det foreligger en mangel ved boligen. En innboforsikring vil for eksempel kunne dekke det økonomiske tapet man lider ved skade på innbo ved for eksempel brann eller vannlekkasje.

Det en boligkjøperforsikring dekker er saksomkostningene og utgifter til rettshjelp dersom du må klage til selger på en mangel. I boligkjøperforsikringen er det ikke noe øvre tak for hvor mye forsikringen dekker av saksomkostningene. Dermed skiller boligkjøperforsikringen seg fra innboforsikringen, som i noen tilfeller kan dekke juridisk bistand, men der det vanligvis er et øvre tak på hvor mye forsikringen dekker av saksomkostninger. Forsikringen dekker også kostnader knyttet til eventuelle undersøkelser og dokumentasjon av mangelen. Ta kontakt med våre dyktige advokater dersom du har flere spørsmål om hva en boligkjøperforsikring dekker!

Hva er unntakene?

Som nevnt er boligkjøperforsikringen ikke en forsikring som dekker det økonomiske tapet ved at det foreligger en mangel ved boligen. Det økonomiske tapet må dekkes av selger eller selgers 

forsikringsselskap, dersom du vinner frem med din sak.

Det er altså hjelp til å fremme ditt krav overfor selger som dekkes av boligkjøperforsikringen. 

Boligkjøperforsikringen du tegner dekker ikke selve erstatningssummen for de feil eller mangler som måtte vise seg ved boligen din. Det er selger som er ansvarlig for boligens stand, og dermed må erstatning søkes hos selger. Det er altså selger eller selgers forsikringsselskap som må betale erstatningssummen. 

Boligkjøperforsikringen har imidlertid visse begrensninger. Blant annet skal selskapet selv vurdere om du har en sak som er egnet til å vinne frem eller ikke. Dersom de mener du ikke har en sak å fremme, vil de heller ikke få bistand. Det er imidlertid verdt å merke seg at dersom du fører saken på egen hånd – for eksempel ved bruk av egen, ekstern advokat – og vinner frem, så skal selskapet dekke alle utgiftene dine forbundet med dette.

Du kan også fritt velge å bruke egen advokat, selv om selskapet tilbyr deg å føre saken din. Du er altså ikke nødt til å bruke en advokat utpekt av selskapet. Dette fordi vi i Norge har fritt advokatvalg.
Velger du å benytte deg av denne retten skal boligkjøperforsikringen dekke (deler) av disse utgiftene. Boligkjøperforsikringen har gjerne et lavt tak for hvor høy timepris de vil dekke, men det overskytende kan du i svært mange tilfelle få dekket gjennom rettshjelpsdekningen i innbo-/boligforsikringen din. Ved en slik kombinasjon vil du som regel få dekket det aller meste av advokatutgiftene dine, også ved bruk av egenengasjert advokat.

Vi hjelper deg med boligkjøperforsikringen

Vi forstår at boligkjøp er en av livets største investeringer, og vi forstår risikoen og usikkerheten som kan følge med når man skal foreta et boligkjøp. Vi deler også ditt ønske om en problemfri opplevelse. Vår ekspertise innen eiendomsrett og boligtransaksjoner har hjulpet mange kunder med å navigere trygt gjennom kjøpsprosessen. Når du står overfor viktige beslutninger om boligkjøp, kan vår erfarne stab av advokater gi deg den nødvendige veiledningen og tryggheten. 

Ikke nøl med å ta kontakt med oss for en konsultasjon. 

Vanlige spørsmål

Hva dekker en boligkjøperforsikring?

Boligkjøperforsikring dekker saksomkostninger og rettshjelp ved mangel i den kjøpte boligen.

Boligkjøperforsikring skiller seg fra innboforsikring ved å dekke saksomkostninger uten øvre tak.

Hva er de viktigste unntakene fra boligkjøperforsikringen?

Hva er de viktigste unntakene fra boligkjøperforsikringen?

Boligkjøperforsikring dekker ikke erstatning for selve boligmangelen; dette må søkes dekket hos selgeren.

Hvorfor bør man ta kontakt med advokat i boligkjøpsprosessen?

Advokatfirmaet Møller tilbyr ekspertise innen eiendomsrett og boligtransaksjoner, for å sikre en trygg og vellykket boliginvestering.

 

Kilder:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-03-93?q=avhl

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.