+47 940 80 111

Boligkjøperforsikring: Fordeler og ulemper å vurdere

Fordeler og ulemper å vurdere ved kjøp av boligkjøperforsikring.

Boligkjøperforsikringen dekker utgifter til advokat og takstmann dersom det skulle vise seg å foreligge en mangel ved boligen. I slike tilfeller er det viktig å være trygg på at man er sikret en god prosess, og trygg juridisk veiledning. Boligkjøperforsikring gir trygghet, men er det alltid nødvendig?

Boligkjøp er en betydelig økonomisk investering, og det er naturlig å ønske å beskytte denne investeringen så godt som mulig. En måte å gjøre dette på er gjennom boligkjøperforsikring. Denne forsikringen gir en økonomisk trygghet i tilfelle det skulle oppstå problemer med boligen. Men som med alle forsikringsprodukter, er det fordeler og ulemper å vurdere før du tar beslutningen om å tegne en boligkjøperforsikring.

Hva er boligkjøperforsikring?

Boligkjøperforsikring er en forsikringsavtale mellom deg som boligkjøper og et forsikringsselskap. Formålet er å gi økonomisk beskyttelse dersom boligen du har kjøpt viser seg å ha mangler eller feil. Denne forsikringen skiller seg fra andre typer forsikringer, for eksempel innboforsikring eller reiseforsikring, ved at den primært dekker saksomkostninger og utgifter til juridisk bistand, ikke selve det økonomiske tapet som kan oppstå som følge av en mangel. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende hva en boligkjøperforsikring er.

Dersom det skulle vise seg at den nye boligen du har kjøpt har mangler, som for eksempel skadedyr eller vannskader, så er det her boligkjøperforsikringen kommer inn i bildet.

Da kan du kreve prisavslag eller erstatning fra selger for det økonomiske tapet du lider som følge av den eller de aktuelle manglene ved boligen. I visse tilfelle kan du også ha rett til å heve hele kjøpet. Boligkjøperforsikringen hjelper deg i prosessen med å fremsette slike krav. 

Fordeler med boligkjøperforsikring

Trygghet og beskyttelse

Boligkjøperforsikring gir en følelse av trygghet og beskyttelse, da den dekker saksomkostninger og juridisk bistand i tilfelle det oppdages mangler ved boligen.  

Kostnadsbeskyttelse

Ved å dekke de økonomiske kostnadene ved å forfølge en sak mot selgeren, hjelper boligkjøperforsikring deg med å unngå uforutsette utgifter som kan oppstå i en rettstvist. Alle utgifter til advokat og saksomkostninger dekkes av forsikringen hvis du bruker en advokat utpekt av forsikringsselskapet. Den dekker også utgifter til ekstern advokat, men da med visse begrensninger. Sammenliknet med summen du bruker på selve boligkjøpet, og tryggheten denne forsikringen gir, vil utgiften til boligkjøperforsikring være en ubetydelig sum for de fleste.

Fred i sinnet

Å vite at du har forsikret deg mot mulige problemer gir en følelse av ro og trygghet gjennom hele boligkjøpsprosessen. Du kan være trygg på at dine interesser er ivaretatt på en god og betryggende måte dersom problemer skulle oppstå.

Ulemper med boligkjøperforsikring

Ekstra kostnad

Boligkjøperforsikring er en ekstra kostnad som må tas i betraktning i budsjettet for boligkjøpet. Likevel er det tale om en liten sum sammenliknet med boligens verdi. Vanligvis koster en boligkjøperforsikring mellom 4 000 kr og 15 000 kr, avhengig av boligens egenskaper. 

Unntak og begrensninger

Det er viktig å være klar over unntakene og begrensningene i forsikringspolisen, da forsikringen altså ikke dekker det økonomiske tapet ved selve mangelen. Denne erstatningssummen må dekkes av selger, eller selgers forsikringsselskap.

Valgfrihet

Boligkjøperforsikring er valgfri. Det er opp til kjøperen å avgjøre om de ønsker å tegne den eller ikke.

Selvrisiko

Noen forsikringsselskaper kan ha en egenandel som må betales av kjøperen i tilfelle en sak. Vilkårene kan variere fra selskap til selskap. Det er derfor viktig å sette seg nøye inn i vilkårene som gjelder for den boligkjøperforsikringen du er blitt tilbudt av megler. Det er også viktig å være klar over at selv om det er vanlig at megler foreslår en boligkjøperforsikring, så kan du selv undersøke andre tilbydere enn den megler foreslår og sammenlikne vilkårene. 

Fritt advokatvalg

De fleste av våre kunder har tegnet boligkjøperforsikring, men velger å la oss stå for prosessen. Dette da vi har fritt advokatvalg i Norge, og selskapene kan ikke kreve at du skal bruke deres advokater.
Selv om de fleste boligkjøperne er fornøyde med bistanden de får fra advokaten utpekt av forsikringsselskapet, er det enkelte som føler de ikke blir tilstrekkelig fulgt opp eller at advokaten utpekt av selskapet er i overkant negativ eller ikke vil ta saken videre (av ulike årsaker). I slike tilfelle er det viktig å vite at du kan kontakte  egen advokat for en uavhengig vurdering. Vi vinner jevnlig frem med krav i saker der boligkjøperforsikringens advokater har gitt opp. Hvis selskapet nekter deg bistand og du allikevel vinner frem, skal selskapet dekke alle utgiftene forbundet med å bruke egen advokat.

Dersom du synes det er vanskelig å vurdere om boligkjøperforsikring er noe for deg, ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat, så hjelper vi deg med å finne riktig løsning.

Vi er her for å hjelpe deg

Spørsmålet om hvorvidt du bør tegne boligkjøperforsikring avhenger av dine personlige omstendigheter, risikotoleranse og budsjett. Det er ingen universell fasit på om det er nødvendig eller ikke, da hver boligkjøper har forskjellige behov og preferanser. Før du tar en beslutning, er det viktig å vurdere de potensielle fordelene opp mot kostnadene og vurdere hvor mye risiko du er villig til å ta. Risikoen ved å tegne en boligkjøperforsikring er svært lav sammenliknet med tryggheten denne forsikringen gir. Husk at vi står klare til å hjelpe deg, dersom du er i tvil. Kostnadene ved å tegne en boligkjøperforsikring er svært lave sammenliknet med hvor stor investering det er å kjøpe en bolig. Valget om å kjøpe boligkjøperforsikring er en personlig avgjørelse som bør tas med omhu, med sikte på å beskytte din investering og din trygghet når du kjøper din neste bolig. Våre erfarne advokater står klare til å gi deg råd som er tilpasset din spesifikke situasjon.

Vanlige spørsmål

Hva er det viktigste formålet med boligkjøperforsikring?

Hovedformålet med boligkjøperforsikring er å beskytte boligkjøperen mot økonomiske konsekvenser som saksomkostninger og advokatutgifter som følge av mangler i den kjøpte boligen.

Hvilken fordel gir boligkjøperforsikring i tillegg til økonomisk beskyttelse?

Boligkjøperforsikring gir også en følelse av trygghet og garanterer juridisk støtte dersom man oppdager en mangel ved boligen.

Er boligkjøperforsikring alltid nødvendig for boligkjøp?

Boligkjøperforsikring er valgfri, men gir en god trygghet for kjøper.

Hvem kan gi råd om behovet for boligkjøperforsikring?

En erfaren eiendomsadvokat eller forsikringsrådgiver kan gi skreddersydde råd om boligkjøperforsikring basert på din spesifikke situasjon.

Kilder

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-03-93?q=avhl

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.