+47 940 80 111

Boligkjøpere i Sandnes fikk 1 600 000 kroner i prisavslag etter advokatbytte

Vårt kontor ble kontaktet av to boligkjøpere i Sandnes som hadde kjøpt en bolig der det ble avdekket en rekke mangler.
De hadde engasjerte en advokat ved et annet kontor for å få bistand til å fremsette et krav i saken. Etter omfattende arbeid med å avdekke alle manglene i boligen fikk de omsider et tilbud om oppgjør på 300 000 kroner fra selgers forsikringsselskap. Etter å ha byttet til Advokatfirmaet Møller endte det med et oppgjør på hele 1 600 000 kroner, dvs. over fem ganger
mer enn hva motpartens forsikringsselskap i utgangspunktet var villig til å tilby.

Våre klienter falt for den aktuelle eneboligen som ble markedsført med en «bra standard». Det ble videre opplyst om en rekke oppgraderinger, blant annet nytt elektrisk anlegg og røropplegg fra 2017 og nytt kjøkken fra 2020. Etter overtakelse ble det imidlertid en rekke feil og mangler, blant annet ved det elektriske anlegget, pipe, våtrom, kjøkken, ventilasjon, manglende isolasjon i gulv, fukt i kjeller samt feil angivelse om byggeår i salgsdokumentene.

Selger hadde tegnet boligkjøperforsikring hos et selskap som satt håndtering av kravet bort til Claims Link. Dette selskapet tilbyr spesialisert advokatbistand til forsikringsselskap som selger boligselgerforsikring og ikke ønsker å håndtere oppgjørene selv.
Claims Links advokat bestred at kjøperne rett til å motta oppgjør overhodet, men sa seg allikevel villig til å tilby boligkjøperne 300 000 kroner som et fullt og endelig oppgjør.

Da partene ikke kom til enighet ble saken tatt inn for Finansklagenemnda av boligkjøpernes daværende advokat. Videre kontaktet boligkjøperne vårt kontor med ønske om at vi overtok saken.
Vi trakk da saken umiddelbart fra behandling i Finansklagenemnda, da en ikke anså at saken var egnet for behandling der. Det ble også fremsatt et varsel til selgersidens advokat om at vi ville ta saken inn for tingretten dersom kravet ikke ble akseptert innen 14 dager.
Etter noe korrespondanse økte forliksviljen hos selgerens forsikringsselskap betraktelig og våre klienter fikk nå et forlikstilbud på 800 000 kroner.

Vi mente imidlertid at kjøperne hadde krav på vesentlig mer og fortsatte forhandlingene. Det hele endte med et forlik der boligkjøperne mottar hele 1 600 000 kroner, dvs. over fem ganger det beløpet selgers forsikringsselskap i utgangspunktet tilbød som et «godt og rimelig tilbud».

Saken viser hvor viktig det er å benytte en spesialisert advokat i boligtvister. Dersom du har kjøpt en bolig med mangler kan du kontakte oss for en gratis innledende vurdering (inntil 30 minutter).

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.