+47 940 80 111

Boligkjøpere i Drammen fikk hevet kjøpet etter advokatbytte

Vårt kontor bistod to klienter som kjøpte en bolig i Drammen. Etter kjøpet ble det avdekket omfattende mangler ved boligen. Blant annet viste det seg at taket var utett og at boligen var beheftet med så omfattende fukt- og soppskader at den ble vurdert som ubeboelig.
Det ble også avdekket at tidligere eiere hadde foretatt ulovlige tiltak på eiendommen, samt at selger var kjent med en rekke av manglene uten å opplyse om disse ved salget. Etter at Help nektet å bistå boligkjøperne videre, byttet de til Advokatfirmaet Møller og fikk raskt forhandlet frem et forlik som innebar at kjøpet ble hevet.

Når man tegner boligkjøperforsikring innebærer dette at man har rett til gratis advokatbistand fra en advokat utpekt av forsikringsselskapet. Selskapet vurderer imidlertid selv hvilke saker de vil forfølge videre, herunder ta inn for retten. I denne saken mente Help at boligkjøperne ikke hadde noe krav overfor selger.
For vårt kontor fremstod det imidlertid som temmelig klart at kjøperne hadde et krav å forfølge. En tilskrev følgelig selgers advokat og varslet at en ville ta saken inn for retten dersom partene ikke kom til en enighet.

Etter en relativt kort dialog ble partene så enige om å inngå et utenrettslig forlik der selger aksepterte å heve kjøpet og tilbakebetale kjøpesummen til boligkjøperne.
Hvis boligkjøperne hadde slått seg til ro med avslaget fra Help ville de bli sittende med en bolig som det ville koste flere millioner å utbedre (i følge takstmannen de hadde engasjert).

Saken viser hvor viktig det er med en nøytral vurdering dersom selskapet som har solgt deg boligkjøperforsikring nekter deg bistand. Når Help nektet boligkjøperne bistand måtte de også dekke alle advokatkostnadene som påløp ved at klientene måtte finne egen advokat for å få det de hadde krav på.
Husk at du alltid kan kreve å benytte egen advokat. Dersom selskapet mener du har en sak som kan føre frem skal de dekke kostnadene til ekstern advokat (med de begrensningene som følger av forsikringsvilkårene). De advokatkostnadene som ikke dekkes av boligkjøperforsikringen dekkes ofte av hus-/innboforsikringen din, som også inneholder en rettshjelpsdekning. Det trenger derfor ikke koste mye å velge en egen advokat.

Dersom du har kjøpt en bolig med mangler og ønsker bistand, oppfordres du til å ta kontakt med vårt kontor. Du får da inntil 30 minutter gratis vurdering fra en av våre advokater/advokatfullmektiger som er spesialisert på tvistesaker etter omsetning av fast eiendom.

 

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.