+47 940 80 111

Hva dekker en innboforsikring og hvorfor trenger du det?

En takstmann som sjekker om en skade er dekket av innboforsikringen.

Enten du eier eller leier bolig, er det både fornuftig og anbefalt å ha innboforsikring. Innboforsikring dekker blant annet skader på alt av innbo og løsøre i hjemmet. 

Hva er innboforsikring? 

Innboforsikringen dekker verdien på innboet ditt, dersom det skulle komme til skade. Med en innboforsikring er du dekket mot eksempelvis vannskader, brannskader og tyveri.

Hva regnes som innbo? 

Innbo er tingene som du eier og tar i bruk hjemme. Eksempler på innbo er møbler, elektrisk utstyr, sykler, klær, verktøy, bøker og så videre. Merk at også ting som står lagret i kjeller, loft og garasje regnes som innbo, og omfattes av forsikringen. 

Generelt kan en si at innbo er de gjenstandene som ikke er en del av den faste eiendommen. Innbo er de tingene du har i boligen, og som du gjerne tar med deg når du flytter. Innboforsikringen dekker med andre ord ikke skade på selve bygningen eller ting som er montert fast i den. Skade på gulv eller kjøkkeninnredning omfattes eksempelvis ikke av innboforsikringen. Dette forsikres gjennom en egen husforsikring. Det er også verdt å merke seg at dersom du eier fritidshus eller hytte trenger du en egen innboforsikring på denne. 

Nøyaktig hva din innboforsikring dekker vil variere noe etter hvilken forsikring man velger. Det lønner seg derfor alltid å lese avtaleteksten nøye, for å se at man får en forsikring med best mulig dekningsgrad. 

Omfanget av innboforsikringen

De fleste forsikringsselskaper tilbyr to varianter av deres innboforsikring. Den ene er ofte en standard innboforsikring, som dekker de vanligste skadetilfellene – nemlig brann, vannskade og tyveri. I tillegg har selskapene ofte en utvidet dekning, som dekker mer enn dette. Dette inkluderer gjerne skader som følge av uhell og lignende. Slik at dersom du er uheldig og mister mobilen i bakken slik at den knuser, vil dette ofte være dekket gjennom innboforsikringen. 

Det er uansett verdt å merke seg at en innboforsikring ofte vil ha et tak på erstatning av enkeltgjenstander. Det vil si at dersom du eier ekstra dyre gjenstander, som for eksempel en bunad eller et dyrt maleri, bør du vurdere en egen verdigjenstandsforsikring på disse gjenstandene. En slik verdigjenstandsforsikring fungerer tilnærmet likt som en innboforsikring. Hovedforskjellen er at verdigjenstandsforsikringen gjelder for enkeltgjenstander som har en verdi på minimum 10 000 kr. 

Rettshjelpsdekningen i innboforsikringen 

Mange er kanskje ikke klar over at en innboforsikring også har rettshjelp inkludert. Dette innebærer dekning av juridisk bistand. Rettshjelpsdekningen i innboforsikringen kan benyttes dersom du havner i en tvist som privatperson. 

Det har oppstått tvist dersom en part har fremsatt et krav som er bestridt av motparten, for eksempel at naboen nekter å betale for skaden han påførte gressklipperen din. Tvisten kan gjelde hele eller deler av kravet. 

I forsikringsvilkårene vil det være nærmere angitt hvilke type saker som omfattes, og hvilke utgifter som forsikringen dekker. Her er det også informasjon om unntakene, og størrelsen på egenandelen. Innboforsikringen er likevel relativt omfattende, og skal dekke de tvistene du står i som privatperson. Dette kan være alt fra tvist om håndverkertjenester, leiekontrakter og tomtegrenser, til personskader. Alle tvister dekkes med mindre de er unntatt i forsikringens vilkår. 

Eksempel på tvister som ikke omfattes av dekningen er de som har sammenheng med yrke, og familie- og arveforhold. 

Dersom du står i en tvist der det blir nødvendig å gå rettens vei, vil innboforsikringen kunne dekke utgifter til advokat, sakkyndige, vitner og retten. Forsikringen dekker de utgiftene som kan karakteriseres som «rimelige og nødvendige». 

Typisk vil innboforsikringen ha et konstnadstak for dekningen av rettshjelp. Kostnadstaket ligger vanligvis på rundt 100 000 kr. Det vil si at utgifter som overstiger dette ikke dekkes at forsikringen. 

Ved benyttelse av rettshjelpsdekningen må du en andel av saksutgiftene selv. Størrelsen på denne egenandelen vil fremkomme av forsikringsvilkårene, men ligger vanligvis på et sted mellom 2000 – 5000 kr. I tillegg til egenandelen må du betale 20 % av de juridiske kostnadene selv. Forsikringen dekker altså 80 % av saksutgiftene, inntil 100 000 kr. 

Hva er pris på innboforsikringen? 

Prisen på en innboforsikring vil variere, fra noen hundrelapper til flere tusen kroner i året. Denne prisen vil avhenge av blant annet hvor du bor, hva slags type bolig du har, størrelsen på boligen, egenandel og hvilken dekning du ønsker på forsikringen. Prisen kan også variere noe etter hvilke forsikringsselskap du benytter. 

Dersom det forsikrede innboet har en verdi opp mot 500 000 kr, vil prisen vanligvis være på et sted mellom 500 og 1500 kr hvert år. Dersom du skal ha en innboforsikring som dekker verdier over 2 millioner kr, vil prisen variere mellom alt fra 1000 til 4000 kr i løpet av et år. Vanligvis kan du betale en pris per måned eller pris per år.  

I de tilfellene der innboet ditt har kommet til skade, og du ønsker å innløse forsikringen og erstatning, betaler du en egenandel til forsikringsselskapet. Hvor høy denne egenandelen er avhenger av hvor mye du betaler for forsikringen og hva forsikringssummen ligger på. Desto høyere beløp du betaler for forsikringen din, desto lavere egenandel må du ut med. 

Hvorfor trenger du innboforsikring? 

Innboet ditt representerer store verdier. Skulle uhellet være ute er det derfor viktig at dette er forsikret, slik at du kan få verdiene erstattet. Manglende forsikring kan føre til store økonomiske konsekvenser dersom innboet ditt skulle gå tapt, eksempelvis i en brann, eller dersom du skulle oppleve tyveri.

En innboforsikring vil gi deg trygghet i hverdagen, og sikre deg mot store økonomiske kostnader dersom innboet ditt skulle gå tapt.

Spør du oss, er en innboforsikring helt nødvendig å ha. 

Advokathjelp

Står du i en eiendomskonflikt? Da kan du kontakte oss i Advokatfirmaet Møller for bistand. Vi hjelper deg med å gi svar på hvilke rettigheter du har, samt hva du kan ha krav på. Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak. Vi er tilgjengelig både på telefon og e-post. Du kan også henvende seg til oss via skjemaet nedenfor.

Vanlige spørsmål

Er innboforsikring påbudt?

Det er ikke påbudt å ha en innboforsikring, men i praksis er det helt nødvendig.

Hva er forskjellen på hus og innboforsikring?

Husforsikringen dekker bygningen og alt som er fastmontert, mens innboforsikringen dekker det som er inni huset.

Hvem dekkes av innboforsikringen?

Innboforsikringen gjelder for den som eier forsikringen, samt dens familie og barn inntil fylte 20 år.

Hva skjer dersom man ikke ha innboforsikring?

Dersom du ikke har innboforsikring, og innboet ditt blir skadet, får du ikke dekket tapet. Dette vil normalt medføre store økonomiske kostnader.

Må man ha egen innboforsikring dersom man leier bolig?

Ja, for å være dekket må utleier og leietaker ha hver sin innboforsikring.

Hvor mye koster innboforsikring i måneden?

Prisen ligger vanligvis på rundt 100 kr i måneden.

Kilder

https://www.sparebank1.no/nb/bank/privat/kundeservice/forsikring/hva-er-innbo.html

https://www.dnb.no/forsikring/innboforsikring?mcc=ppc-google_forsikring-innbo&gclid=Cj0KCQjwnf-kBhCnARIsAFlg493I8gD_yVutc94IG_ej9MyrukBQC-9XTRZW00kQ22S43oCkyQ0v9UgaAj-wEALw_wcB

https://www.smartepenger.no/skadeforsikring/1318-innboforsikring

https://innbo24.no/innboforsikring/hvorfor-er-innboforsikring-sa-viktig/

https://forskring.com/hvorfor-ha-innboforsikring/

https://www.forsikringsmart.no/guide/innbo

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.