Advokatfirmaet Møller

+47 940 80 111

Hvordan klage på en eiendomsmegler: En trinnvis guide

En kjøper som ønsker å klage på en eiendomsmegler.

Du har full rett til å klage på eiendomsmeglertjenester dersom du ikke er fornøyd med jobben som er utført. Klagen rettes direkte til megleren, til en egen klagenemnd eller bringes inn for retten.

I denne guiden kan du lese hvordan du går fram ved klage på eiendomsmegler og hvilke krav du kan fremme. Både kjøper og selger har rett til å klage.

Hva vil du klage på?

Når du klager, er det viktig å være konkret. For å nå fram med dine krav raskest mulig må du være tydelig og spesifisere hva du mener megler har gjort feil, og de konsekvenser det måtte ha for deg.

Et godt klagegrunnlag er det hvis du kan påvise manglende profesjonalitet eller uredelighet fra meglers side. Hvis vedkommende ikke tar jobben med å markedsføre salget av boligen seriøst, vil det ha store økonomiske konsekvenser for selgeren. Det drøyer ut i tid og man kan få en lavere pris enn man ellers ville fått. Et annet tegn på dette er at megleren ikke svarer på henvendelser eller følger opp avtaler.

Brudd på undersøkelses- og opplysningsplikten er et annet hyppig klagegrunnlag. Hva megler plikter å opplyse om er ramset opp i eiendomsmeglerloven, punkt for punkt. Det gjelder både utelatelse av informasjon og direkte feilinformasjon. Bagateller som ikke kan antas å ha betydning for salget eller prisen som er gitt, er imidlertid unntatt.

Endelig kan det også være en tvist vedrørende meglers provisjon. Det er en sak mellom selger og megler, da det er førstnevnte som dekker denne av salgssummen.

Hva kan du oppnå ved å klage?

De fleste klager på meglertjenester i den hensikt å få erstatning. Det er store summer i forbindelse med et eiendomssalg, og det er mye som står på spill for partene. Kjøper må ta opp store lån for å kunne betale kjøpet, og selger trenger ofte pengene til finansiering av ny bolig.

For å få erstatning fra megler må du kunne påvise et økonomisk tap. Det må også være en direkte årsakssammenheng mellom meglers feil og dette tapet.

Kjøper kan også rette krav mot selger og bygningssakkyndige som har utarbeidet tilstandsrapporten.

Hvordan klage:

Du tar prinsipielt opp din misnøye direkte med den som har levert tjenesten, før du beslutter om du vil gå videre med saken til reklamasjonsnemnda eller domstolen.

  1. Klage direkte til eiendomsmegler

Før du klager. bør du gå over all skriftlig dokumentasjon som kan underbygge ditt klagemål. Det gjelder alt fra kjøpekontrakten, salgsoppgaven og annen salgsinformasjon til eposter som er utvekslet mellom deg og megler. Hva som er sagt muntlig av megler, lar seg selvfølgelig ikke bevise. Men du kan jo referere til slike utsagn i klagen din, og se om megler bekrefter eller avkrefter at det er sagt.

Selve klagen bør være utformet så klart som mulig. Beskriv hva du mener er gjort galt, og hvordan du tenker at dette kan løses. For eksempel med en erstatning.

Datér klagen og gi megler en frist til å besvare den før du går videre. Det er vanlig å gi megleren en svarfrist på 14 dager.

  1. Klage til reklamasjonsnemnda

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester behandler klager fra forbrukere. Kjøper eller selger du eiendom som en del av din forretningsvirksomhet, kan du altså ikke benytte deg av denne.

Nemndsbehandlingen er gratis, og foregår kun skriftlig. Du kan ikke møte personlig og legge frem saken din. Avgjørelsen vil basere seg på skriftlig dokumentasjon og uttalelser fra partene. Det er et krav om at du har tatt opp saken med selger først, og kan legge fram denne henvendelsen og svar du måtte ha fått på den.

Nemndas sekretariat vil avgjøre opplagte saker direkte, mens problemsakene legges frem for selve nemnda. Siden 2017 har den behandlet over 2700 klager. Mange går på misnøye med saksbehandlingen, brudd på opplysningsplikten, budgivningen og meglerhonorar.

Det er vanlig praksis at eiendomsmeglerne godtar nemndas avgjørelse. De har også en forsikring som dekker erstatningskravet.

  1. Bringe saken for tingretten

Hvis du ikke får en tilfredsstillende ordning verken direkte med megler kan du også bringe saken inn for domstolen. Dette kan du gjøre uavhengig av om saken har vært behandlet i nemnda. 

Det vil påløpe en del omkostninger ved rettslig behandling, men er det snakk om store beløp kan det være bryet verdt. Vi anbefaler at du drøfter saken med en advokat før du går til et slikt skritt. Du kan også ha krav på rettshjelpsdekning gjennom innbo-/boligforsikringen din.

Advokathjelp til å klage på eiendomsmegler

Eiendomsrett er et tungt stoff å bryne seg på. Mange av løsningene ligger ikke nødvendigvis i loven, men i rettspraksis og nemndsavgjørelser.

En erfaren eiendomsadvokat kan raskere se mulige løsninger og alternativer i din sak, og dermed spare inn tid og omkostninger. Han vil også kunne bidra med å beregne erstatningskrav, og sørge for at formkravene oppfylles.

Ta kontakt med oss i Advokatfirmaet Møller hvis du ønsker en rask og uformell vurdering av din sak før du går videre.

Vanlige spørsmål

Kan jeg klage på eiendomsmegler?

Ja. Du har all rett til å klage dersom eiendomsmegler ikke oppfyller sine plikter og det får konsekvenser for deg.

Hva er eiendomsmeglers ansvar?

Eiendomsmegler skal bistå både kjøper og selger på en upartisk måte. De viktigste oppgavene er markedsføring av eiendomssalget, gi relevante opplysninger til interesserte kjøpere og forestå salgsoppgjøret.

Kan jeg få erstatning av eiendomsmegler?

Ja. Dersom du har lidt et økonomisk tap som følge av feil eiendomsmegler har gjort, kan du ha krav på erstatning. Hør gjerne med din advokat om det kan være tilstrekkelig grunnlag i din sak.

Kilder:

Lov om eiendomsmegling

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglertjenester

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Trenger du hjelp? Ta kontakt med oss i dag!

Vi er tilgjengelige for å hjelpe deg. Se mer på vår kontaktside.

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.