+47 940 80 111

Hva er prisen på en tilstandsrapport ved salg av bolig?

En takstmann informerer om prisen på en tilstandsrapport ved salg av bolig.

Prisen for tilstandsrapport ved salg av bolig varierer stort. Her gir vi en indikasjon på hva du må regne med å betale for rapporten, hva den skal inneholde, og dine rettigheter dersom den ikke oppfyller kravene som stilles til den.

Hva skal stå i tilstandsrapporten?

Fra januar 2022 har vi klare regler om hva en tilstandsrapport spesifikt skal inneholde. Før den tid var det en del forskjeller i skjemaene som ble brukt av de forskjellige takseringsselskapene.

Tilstandsrapporter skal etter forskriften inneholde en kvalitativ vurdering av alle deler av boenheten, med et særlig fokus på typiske konfliktområder som våtrom, drenering, sopp eller råte, lekkasje fra tak og skader på rom under terreng.

Bygningssakkyndige skal også, i motsetning til tidligere, gjøre seg umake å flytte på møbler eller andre gjenstander som er til hinder for en grundig inspeksjon av eiendommen. Dette har tidligere vært årsak til tvister med utgangspunkt i tilstandsrapporter.

Et annet viktig punkt i forskriften er at bygningssakkyndige må bore hull i motstående vegg for å avdekke fuktproblemer i forbindelse med våtrom.

Avvik fra godkjent standard skal markeres med kode 2 eller 3 for den enkelte enhet. I rapporten skal det også være et overslag på hvor mye det vil koste for en eventuell kjøper å utbedre avviket.

Dette koster en tilstandsrapport

Prisen for en fullstendig tilstandsrapport ved salg av bolig varierer fra rundt 7000 kroner og opp til 25 000 kroner.

En liten leilighet vil det ta mindre tid for den bygningssakkyndige å gå gjennom, og du bør få en tilstandsrapport for under 10 000 kroner.

Eldre eneboliger utgjør på den annen side en mye større utfordring, også for de mest erfarne takstpersoner. Du må da regne med at prisen kan overskride 20 000 kroner.

Firmaer som utreder tilstandsrapporter har gjerne en prisliste på sin hjemmeside. Her graderer de kostnadene ut fra om det er leilighet eller enebolig, og hvor mange kvadratmeter det er snakk om.

Vær oppmerksom på at prisene kan være veiledende og at det kan komme en del tillegg til disse.

Du bør derfor kontakte takseringsselskapet og få en spesifisering av prisen de vil ta for en tilstandsrapport for din bolig.

Derfor trenger du en tilstandsrapport

Tilstandsrapport er viktigere enn noensinne når du selger bolig. Likeledes bør du som kjøper være skeptisk til å legge inn bud på en bolig der det ikke foreligger tilstandsrapport.

Selger kan nemlig ikke lenger fraskrive seg ansvaret for alle mangler ved boligen, selv om han ikke skulle kjenne til dem selv. Muligheten til å selge boligen “som den er”, ble avviklet ved en lovendring i 2022. Det betyr at det kan komme et betydelig erstatningskrav fra kjøper dersom det senere oppdages forhold som kunne vært avdekket ved en tilstandsrapport.

Det kjøper kan lese seg frem til i tilstandsrapporten, må det forventes at han er kjent med. Selger vil derfor være mye bedre sikret overfor krav om erstatning eller prisavslag med en tilstandsrapport enn uten.

For kjøper er det selvfølgelig nødvendig å lese rapporten grundig.

Hvilket ansvar har den bygningssakkyndige som lager tilstandsrapporten?

Både selger og kjøper vil støtte seg tungt på en tilstandsrapport. Konsekvensene av at noe er feil eller utelatt i rapporten kan bli store. Kjøper kan få store utbedringskostnader han ikke var forberedt på, og selger risikerer et erstatningskrav.

Begge parter er derfor avhengig av at bygningssakkyndige gjør en tilfredsstillende jobb. 

Dersom det kan påvises at den bygningssakkyndige ikke har oppfylt de krav bransjen generelt eller forskriften setter, er det flere rettsavgjørelser hvor den sakkyndige har blitt dømt til å betale erstatning til selger eller kjøper.

På den annen side kan det heller ikke forventes at den sakkyndige kan oppdage alle mulige feil eller mangler. Hvor grensen går kan være flytende.

Advokathjelp

Advokatfirmaet Møller behandler et stort antall saker i forbindelse med boligkjøp hvert år. I mange av disse er tilstandsrapporter eller andre dokumenter utarbeidet av bygningssakkyndige et tema.

For den alminnelige boligkjøper kan det føles tungt å nå gjennom med sine klager hos profesjonelle motparter som bygningssakkyndige, eiendomsmegler eller selgers forsikringsselskap. Det er også viktig å huske at boligkjøperforsikringen din ikke dekker krav mot andre enn boligselger og dennes forsikringsselskap. Får man tildelt advokat gjennom forsikringen kan man derfor ikke regne med at disse vil biså med krav mot eksempelvis takstmannen eller eiendomsmegleren.

Med vår erfaring kan vi ofte se umiddelbart om det er grunnlag for å rette krav mot noen av disse.

Ta kontakt med oss for en uformell og kostnadsfri vurdering av din sak. Innboforsikringen kan ofte dekke mye av det videre arbeidet i saken.

Vanlige spørsmål

Hva koster en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport kan gjerne koste mellom 7000 og 25 000 kroner, avhengig av boligtype, størrelse og alder.

Hvor mye koster en verdivurdering av bolig?

En verdivurdering koster som regel mellom 1500 og 5000 kroner. Den kan være nyttig når du vurderer salg eller ønsker å refinansiere boliglån. Ved salg anbefaler vi en grundigere tilstandsrapport.

Kan jeg selge bolig uten tilstandsrapport?

Det kan være fristende å droppe utgiften til skriving av tilstandsrapport før du selger, men det er en dårlig idé. Du kan bli holdt økonomisk ansvarlig for mangler ved boligen som ville ha blitt avdekket i en slik rapport.

Kilder:

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.