Advokatfirmaet Møller

+47 940 80 111

Hva gjør en takstmann og hvorfor trenger du en?

En takstmann forteller en kunde hva jobben hans går ut på.

Har du planer om å selge bolig? Da vil du ha et stort ansvar om å opplyse om boligens tilstand til eventuelle kjøpere. Til dette vil du ha behov for en takstmann. I denne artikkelen finner du oversikt over hva en takstmann gjør, og hvorfor du trenger en.

Hva er en verditakst?

Det en i dagligtale betegner som en «takst» er en verdifastsettelse av eiendom. Taksten fastsettes av en takstmann, og er takstmannens vurdering av boligens pris. Ved salg av bolig betegner taksten den prisen eiendommen kan forventes å selges for.  

Forskjellen på takst og prisantydning

Takst kan lett forveksles med prisantydning, men dette er ikke det samme. Prisantydning er en meglers vurdering av boligens pris, og fastsettes ikke av en takstmann. 

Taksten vil derfor være en mer teknisk vurdering av boligens verdi, enn det prisantydning vil være. En prisantydning vil i større grad basere seg på markedet ved verdivurderingen av boligen. I tillegg, skal prisantydningen også gi en indikasjon på hvilken pris boligens eier er villig til å selge for.  

Det er ikke alltid det vil være stor forskjell på boligens takst og boligens prisantydning. Det er likevel verdt å merke seg at prisantydningen gjerne vil settes lavere for å lokke potensielle kjøpere til å legge inn bud på boligen. Dette gjøres gjerne med den hensikt av å dra prisen på boligen opp – såkalte «lokkepriser». Hvorvidt dette gir høyere pris til slutt er tvilsomt og praksisen med «lokkepriser» har blitt sterkt kritisert.

Hva gjør en takstmann?

Takstmannen er den som utarbeider boligens takst – takstmannen setter verdi på eiendom eller bolig. For å kunne fastsette boligens verdi vil takstmannen utføre en kontroll av boligen, og basert på tekniske vurderinger, standard og beliggenhet fastsettes boligens verdi.

Takstmannen skal sørge for at alle involverte parter har god informasjon om den tilstanden boligen er i. 

I forbindelse med boligsalg vil en av de viktigste oppgavene til en takstmann være å utarbeide en tilstands- eller boligsalgsrapport. Dette er ikke det samme som en takst, men innebærer en mer grundig, teknisk gjennomgang av boligens verdi. Tilstandsrapporten vil fortelle både kjøper, megler og eier hvilken tilstand boligen er i. Hvordan oppdraget med å utforme en tilstandsrapport skal utformes er registrert i en egen forskrift. 

Hvorfor trenger du en takstmann?

Som selger er du lovpålagt å informere om boligens tilstand. For å sikre at viktige opplysninger ikke utelates, anbefales det at du bruker en takstmann til å foreta en vurdering av boligen. En takstmann vil kunne gå nøye inn på boligens tekniske standard, og utarbeide en tilstandsrapport som beskriver boligens tekniske verdi.  En slik teknisk vurdering kan ikke utarbeides av en megler, men må gjøres av en sakkyndig takstmann. 

En verdivurdering gjort av megler vil ha mest fokus på boligens markedsverdi, mens en takstmann går i sin verdivurdering dypere inn i den tekniske standarden på boligen. 

En oppsummering av fordelene ved en takstmann

Objektiv vurdering: En tilstandsrapport vil bidra til å skape tillit mellom deg som selger og kjøper, samt redusere risikoen for misforståelser og konflikter. 

Avdekke skjulte feil og mangler: Takstmannen vil gjennomføre en nøye inspeksjon av boligen. Takstmannen vil da kunne identifisere eventuelle skjulte feil, mangler og andre skader som kan påvirke boligens verdi og kjøpers interesse. Dette gjør det lettere for både selger og kjøper å ta informerte beslutninger underveis i handelen. 

Verktøy for prissetting: Takstmannens rapport vil gi deg som selger et godt grunnlag for å fastsette en realistisk pris på boligen. Det vil være lettere å komme til enighet om prisen, slik at salgsprosessen blir effektiv og vellykket. 

Pålagt krav: Ved salg av bolig kan det i noen tilfeller være pålagt å vise til en tilstandsrapport. Dette gjelder spesielt for eldre boliger, eller boliger med kjente problemer. Dette vil bidra til en tryggere bolighandel, ved å beskytte både selger og kjøper. 

Forebygging av tvister: Sist, men ikke minst vil en tilstandsrapport kunne bidra til å redusere risikoen for tvister og konflikter i etterkant av salget. Kjøperen vil få en klar forståelse av boligens tilstand og eventuelle feil. På denne måten reduseres risikoen for at kjøper får ubehagelige overraskelser i etterkant. 

Ta kontakt med Advokatfirmaet Møller

Trenger du advokathjelp i en eiendomssak? Våre dyktige eiendomsadvokater kan hjelpe deg. Ta kontakt med vårt kontor for en uforpliktende vurdering av saken din. I eiendomssaker vil rettshjelpsdekningen i forsikringen din vanligvis dekke mesteparten av utgiftene. Du kan komme i kontakt med oss via telefon, e-post eller ved hjelp av kontaktskjemaet nedenfor.

Vanlige spørsmål

Hvor mye koster det å ha en takstmann?

Prisen vil variere etter boligens størrelse, men vil vanligvis ligge på mellom 4500 og 9000 kr.

Hvor lenge er taksten gyldig?

Grunnet forandringer i boligmarkedet, vil det vanligvis være nødvendig med en ny verdivurdering etter seks måneder. Takstdokumenter har derfor som hovedregel en levetid på seks måneder.

Hvor lang tid bruker takstmannen på å fastsette takst?

Det bør normalt beregnes 1-3 timer for befaring, avhengig av boligens størrelse.

Hvilke forberedelser bør gjøres før takstmannen kommer?

Alle dokumenter på boligen bør legges frem. Rengjør og rydd slik at det er lett for takstmannen å komme frem. Husk også å rydde loft og kjeller, slik at takstmannen får gjort sine undersøkelser der også.

Kilder: 

https://www.boligsmart.no/info/takst

https://meglervalg.no/hva-gjor-en-takstmann/

https://taksering.no/?utm_source=adwords_search&utm_medium=c&utm_campaign=16522703926&utm_content=642270610535&utm_term=137311768474&gclid=Cj0KCQjwwISlBhD6ARIsAESAmp6J5j2w1_EAo6SyKv4e0zF-rpgODDlm1sblwDlGuvULyUTd4OcQ0pEaAmL3EALw_wcB

 

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Trenger du hjelp? Ta kontakt med oss i dag!

Vi er tilgjengelige for å hjelpe deg. Se mer på vår kontaktside.

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.