Våtromsnormen vs. forskriftskrav. Hva kan du kreve?

Våtromsnormen vs. forskriftskrav. Hva kan du kreve?

Det er utarbeidet forskrifter fra direktorat for bygging av våtrom. I tillegg finnes det en egen bransjenorm – våtromsnormen – som går enda grundigere til verks. I denne artikkelen kan du lese mer om disse, og hva du som boligkjøper eller forbruker kan forvente.

Forskriftskrav til våtrom

Den aktuelle forskriften tekniske krav til byggverk er laget av Direktoratet for byggkvalitet og går under navnet TEK 17. Tallet indikerer at det er en oppdatert versjon fra 2017.

I veiledningen presiseres det at forskriften stiller opp minimumskravene for oppføring av lovlige byggverk i Norge.

Kravene til våtrom og rom med vanninstallasjoner står i forskriftens § 13-5.

“Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og produkter på grunn av bruksvann, vannsøl, lekkasjevann og kondens”.

Videre følger noen eksempler og presiseringer om bruk av materialer med videre.

Våtromsnormen

Byggebransjens Våtromsnorm (BVN) er en bransjenorm som går et godt stykke lenger enn forskriften. Den ble etablert i 1994, og bestyres av SINTEF i samarbeid med fagmiljøene.

I motsetning til forskriften er ikke våtromsnormen obligatorisk. Man kan derimot inngå en avtale før prosjektet starter om at arbeidene skal være i overensstemmelse med våtromsnormen.

Våtromsnormen er også under kontinuerlig oppdatering, og blir revidert to ganger årlig. Da inkluderes nye metoder, nylig ervervet kunnskap om våtrom, produkter og materialer.

Ledere av håndverksbedrifter kan ta kurs i våtromsnormen, få et sertifikat, og foretaket kan dermed bli en godkjent våtromsbedrift. Det er et eget fagråd for våtrom som styrer dette.

En selger bør derfor alltid dokumentere at et våtrom er bygget eller rehabilitert etter våtromsnormen. Det er et kvalitetsstempel som gir trygghet for at det ikke uten videre oppstår vannskader.

Dersom det oppgis i en salgsoppgave at våtromsnormen er fulgt, bør en potensiell kjøper be om dokumentasjon på at dette er tilfelle.

Hva skal stå om våtrom i tilstandsrapporten?

Det forekommer dessverre ofte at våtromsnormen ikke blir fulgt. Man kan heller ikke stole på at forskriftene er overholdt ved arbeider på våtrom.

Mange ønsker å spare penger, og velger billigere alternativer eller gjør jobben selv. Boligselgere plikter imidlertid å opplyse om det er benyttet ufaglært arbeidskraft.

Selv om det foreligger dokumentasjon på at våtromsnormen er fulgt, kan ikke boligkjøper alltid føle seg helt trygg. Da er det viktig at det foreligger en tilstandsrapport hvor våtrom også er vurdert.

Forskrift om Tryggere bolighandel stiller spesielt strenge krav til undersøkelse av våtrom. Nytt med forskriften er at bygningsansvarlige skal bore hull i den motstående veggen til våtrommene. Hullet skal være på minimum 73 mm. Her skal det gjøres en fuktighetstest.

Hullet skal lages på et sted hvor det erfaringsmessig er størst risiko for fukt. Dersom det er et relativt nyoppført bygg med våtromssertifikat, kan det gjøres unntak for hulltaking.

Oppsummering om våtromsnormen og forskrifter

For å resymere: Hvis du vil kjøpe en bolig, er våtrommene noe du bør være ekstra nøye med å. Pass på å sjekke dokumentasjonen og står det at våtrom er bygget i henhold til forskrifter eller våtromsnormen, så be om dokumentasjon. Som et minstekrav må forskriftene i TEK-17 være fulgt. Kan det vises dokumentasjon på at våtromsnormen er fulgt, vil du imidlertid kunne føle deg enda tryggere.

Ekstra trygt er det også dersom det er utarbeidet en tilstandsrapport i forbindelse med salget. Sjekk alltid bygningssakkyndiges konklusjoner om så vel badet som boligens øvrige deler.

Våtromsnormen og erstatningskrav

At en bolig er laget i henhold til våtromsnormen er intet vern for erstatningskrav. Et slikt sertifikat gir trygghet ved eiendomsoverdragelse. Om det foreligger mangel som kan gi grunnlag for prisavslag eller erstatning, vil likevel bero på en en konkret vurdering.

Et defekt bad med fukt eller vannansamlinger er vanligvis ikke noe en kjøper må påregne når han kjøper en bolig, med mindre problemet er uttrykkelig oppført i salgsdokumentasjonen.

Hvis det tvert imot er presentert dokumentasjon som tilsier at alt er ok, har man all grunn til å forvente at det ikke blir problemer med badet i ettertid.

Skulle det vise seg å opplyste mangler ved våtrom, kan boligkjøperen han ha en god sak mot selger.

Bagatellmessige feil med en beregnet kostnad under 10 000 kroner er det imidlertid lagt opp til at kjøper selv må dekke. Forøvrig blir det en helhetsvurdering om boligen er i dårligere stand enn han hadde grunn til å regne med.

Hvis arbeidet skal være utført i tråd med våtromsnormen, er det også grunnlag for et krav mot håndverkerfirmaet hvis det ikke er tilfelle, gitt at reklamasjons- og foreldelsesfrister ikke er overskredet.

Advokat i forbindelse med våtromsnormen og forskrifter

Det er ikke alle advokater som kjenner til våtromsnormen og byggtekniske forskrifter. Her kreves det spesialisering.

En god eiendomsrettsadvokat bør også kjenne fagsjargongen og tekniske uttrykk som brukes blant håndverkere for å bedømme om et bad eller annet våtrom er i en slik stand kjøper kan forvente.

Advokatene i Advokatfirmaet Møller gjør dette. Ettersom en vannskade forverres all den tid det ikke gjøres noe, er det også viktig å handle raskt. Ta kontakt med oss i dag, slik at vi kan ta affære. Bruk kontaktskjemaet vårt eller ring.

Har du innboforsikring eller boligkjøperforsikring kan disse dekke juridisk bistand fra oss.

Kilder:

Vanlige spørsmål

Hvilke forskrifter gjelder for bygging av våtrom?

Det er Byggteknisk forskrift TEK 17 som blant gjelder for bygging av våtrom. Forskriften er skrevet av Direktoratet for byggkvalitet.

Hva sier våtromsnormen?

Våtromsnormen er en bransjestandard for hvordan våtrom skal bygges og hvilke materialer som anbefales brukt. Det er ikke obligatorisk å følge våtromsnormen, men den gir et kvalitetsstempel for de bygg hvor den er brukt.

Kan jeg få prisavslag for mindre mangler på våtrom?

Du må dekke mangler til en utbedringskostnad på inntil 10 000 kroner selv.

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.