Advokatfirmaet Møller

+47 940 80 111

Våtromsproblemer: Når bør du søke bistand fra advokat?

En huseier med våtromsproblemer som lurer på når han bør søke bistand fra advokat.

Vannskader som oppstår i forbindelse med våtrom er både kostbare og vanskelige å avklare med tanke på ansvarsforhold. Det er derfor ikke uvanlig at boligeiere søker advokatbistand tvister om våtromsproblemer, om det er via en forsikringsordning eller direkte.

Hvilke problemer kan oppstå i våtrom?

Våtrom er rom med vanntilførsel og sluk i gulvet, som et bad med dusj eller et vaskerom. Bemerk at hvis du plasserer vaskemaskinen i et rom uten sluk, er det ikke å regne som våtrom.

Problemet er selvfølgelig risikoen for vannskader i våtrom. Fukt inne i gulv og vegger er noe som ikke avdekkes med det blotte øye, og det krever grundigere undersøkelser for å avdekke dette. Manglende fall til sluk er også en gjenganger i rettssystemet.

Det er også verdt å merke seg at våtrom har en forventet levealder på 30-50 år. Hvis det er problemer med nyere bad, forventes det at dette opplyses om dette ved kjøp.

Våtromsnormen

Feil oppstår ofte ved bruk av ufaglært arbeidskraft, som mangelfull legging av membran, rør eller kabler.

Dersom de ikke følger gjeldende forskrifter, vil man ha et krav mot den som utførte jobben. En kjøper som ikke er informert om dette, vil i sin tid rette kravet mot tidligere eier.

Det er Direktoratet for byggkvalitet som står for byggteknisk forskrift TEK 17. Forskriftens § 13-15 oppsummerer reglene slik: 

Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og produkter på grunn av bruksvann, vannsøl, lekkasjevann og kondens”.

Videre følger det noen presiseringer.

Parallelt med forskriften er det en bransjebasert våtromsnorm som ble etablert i 1994. Denne går vesentlig lenger, og stiller enda større krav til arbeidet som har blitt utført. Den oppdaterer seg dessuten hele tiden på nye produkter, materialer, metoder og kunnskap.

En selger vil dermed sikre seg mye bedre mot klager i etterkant dersom arbeidet er dokumentert i tråd med våtromsnormen. Det er også betryggende for kjøper.

Våtromsproblemer ved eierskifte

Våtrom og vannskader er et gjennomgående tema i klagesaker ved kjøp av bolig. 

En liten skade kan forårsake store kostnader, og bør utbedres så fort som råd er. Hvis du tenker det må være tidligere eiers ansvar, bør du imidlertid underrette denne før du gjør noe selv. Selger har nemlig (som hovedregel) rett til selv å rette på mangelen før du kommer med andre krav. Men det skal selvfølgelig ikke ta for lang tid.

Årsaken til skaden må selvsagt tilbakeføres til tidligere eier. Dernest skal den ikke fremkomme av dokumentasjon, herunder tilstandsrapport, som er forelagt kjøper. Det som står i rapporten forutsettes det at kjøper har lest og akseptert, uavhengig om han har gjort det eller ikke.

Hvis det er feil eller utelatelser her, er det imidlertid grunnlag for klage og krav om prisavslag.

Hvis salget ble gjennomført før 2022, var det lov å selge boligen “as is”, altså slik den er. Det innebar at kjøper påtok seg risikoen for skjulte feil og mangler, såfremt disse ikke var vesentlige. Fuktskader i vegger og gulv er forhold som gjerne er skjulte i bygningskonstruksjonen.

I rettspraksis har likevel kjøper ofte vunnet fram hvis det dreier seg om vesentlige mangler.

Dekker forsikringen våtromsproblemer?

Å fremsette krav etter kjøp av bolig på grunn av våtromsproblemer er gjerne en kamp mot forsikringsselskapet, eller forsikringsselskapene imellom.

I og med selgers frykt for krav på grunn av skjulte mangler etter lovendringen i 2022, ønsker det store flertallet å trygge seg med en boligselgerforsikring. Boligselgerforsikring gikk tidligere under navnet eierskifteforsikring, men det ble misvisende siden det kun er selger som får bistand gjennom en slik forsikring.

Dersom det blir snakk om å gi prisavslag eller erstatning til kjøper, vil dette derfor bli utbetalt av forsikringsselskapet. Heri ligger det også en viss trygghet for kjøper. Forsikringsselskapet har penger nok til å betale.

På den annen side er det ikke alltid forsikringsselskapets jurister betaler ut pengene med en gang. Er det et tvilstilfelle vil de nok la det tippe i egen favør, slik at det blir opp til kjøper å ta den videre til klageorganer eller bringe den inn for rettssystemet. Til det trengs det gjerne advokathjelp.

Advokathjelp i boligsaker er som regel inkludert i en innboforsikring opptil et visst beløp og med en egenandel. Eiendomsmegler vil som regel også tilby deg en boligkjøperforsikring. 

Bemerk at boligkjøperforsikringen kun dekker rettshjelp, og ikke utbetalingene for erstatning eller prisavslag. Da må du først vinne saken, slik at selger eller selskapet der det er tegnet boligselgerforsikring utbetaler.

Bistand fra advokat ved problemer i våtrom

Konstruksjon, rehabilitering og utbedring av våtrom er et eget fagområde som krever stor kompetanse. Den som utfører det skal samtidig ha kjennskap til gjeldende forskrifter og våtromsnormen.

Det gjør det også vanskelig for menigmann å påpeke mangler og årsaken til dem. Her møter han profesjonelle med sitt eget fagspråk.

Det er da han trenger en spesialisert eiendomsrettsadvokat med byggteknisk innsikt og som kan våtrom. En som ikke lar seg vippe av pinnen av intern fagerminologi og som kjenner de aktuelle kravene for slike konstruksjoner.

Advokatfirmaet Møller – Lang erfaring med våtromsproblemer

Våtromsproblemer dukker opp igjen og igjen i våre mange saker med eiendomsoverdragelse. Det har gitt oss rikelig innsikt i det meste som kan gå galt i et våtrom etter et kjøp.

Vi kjenner også listen for hvor mye det kan kreves i erstatning eller prisavslag. Det er ikke alltid det samme forsikringsselskapet faller ned på.

Det er helt uforpliktende å kontakte oss i forbindelse med ditt våtromsproblem. Bruk kontaktskjemaet på siden eller ring i dag!

Kilder:

Vanlige spørsmål

Hvilke våtromsproblemer kan dukke opp etter et kjøp?

Vanlige problemer er vann i gulv og vegger, og manglende fall i sluket.

Hvilke regler gjelder for våtrom?

For våtrom er det en egen forskrift fra Direktorat for byggkvalitet. Bransjen har dessuten utarbeidet sin egen våtromsnorm.

Kan selgeren selge boligen som den er, inkludert et mangelfullt våtrom?

Nei. Etter 2022 er det ikke lenger lov å selge boligen som den er. Selger har dermed også ansvar for skjulte mangler.

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Trenger du hjelp? Ta kontakt med oss i dag!

Vi er tilgjengelige for å hjelpe deg. Se mer på vår kontaktside.

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.