+47 940 80 111

Boligkjøper på Romerike fikk prisavslag grunnet utett bad

Vårt kontor ble kontaktet av en ung kvinne som hadde kjøpt en leilighet der det viste seg at badet var utett. Hun hadde tegnet boligkjøperforsikring hos Help, men fikk saken avvist da selskapet mente badet var for gammelt til at forholdet utgjorde en mangel. Den samme beskjeden fikk hun da hun kontaktet en ekstern advokat hos et annet firma.
Vi tok imidlertid saken og vant frem med krav om prisavslag overfor selger og selgers forsikringsselskap. De måtte også dekke klientens omkostninger ved å føre saken for retten.

I motsetning til advokatene som hadde vurdert saken før oss, anså vi at alderen på badet alene ikke kunne bli avgjørende. Det må også vektlegges hvordan boligen og våtrommet har blitt presentert for kjøperen. Dette synspunktet kommer også til uttrykk i en rekke dommer.
I den aktuelle saken ble badet gitt beste tilstandsgrad for brukte bygningsdeler (TG1). Dette tilsier at boligkjøper har en berettiget forventning om badet ikke trenger utbedring på relativt lang tid.

Retten var enig i dette og skriver i dommen at dette riktignok er et eldre bad og at utettheten skyldes elde og slitasje. Men retten skriver så videre:

«Når retten likevel finner å konstatere at det foreligger mangel er dette basert på det inntrykket tilstandsrapporten gir, særlig med den tilstandsgraden som ble gitt. Selv om det
ble opplyst at antatt utskiftningstid på vinylbelegget er 15-25, og badets gulvbelegg da er på slutten av levetiden, gir tilstandsgraden TG 1 likevel en berettiget forventning om et bad med noe tid igjen før nødvendig utskiftning, og i særlig grad at badet er tett og tjenlig til bruk.»

Les også: Hva skal inkluderes i en tilstandsrapport ved salg av bolig?

Det skal nevnes at Claims Link – som bistod selgers forsikringsselskap – engasjerte en takstmann som senere ble dømt for brudd på det takstetiske regelverket som følge av måten dette oppdraget ble håndtert på. Les mer om denne saken her!

Saken viser at selv om boligkjøperforsikringens advokat mener du ikke har en sak, så kan det være verdt å kontakte et eksternt kontor som spesialiserer seg på tvister etter kjøp av eiendom. Kontakt oss for en gratis innledende vurdering (inntil 30 minutter).

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.