+47 940 80 111

Hvordan bytte advokat ved boligkjøperforsikring?

En advokat som jobber etter at noen valgte å bytte advokat ved boligkjøperforsikring

Du kan ikke pålegges å bruke forsikringsselskapets advokat selv om du har tegnet en boligkjøperforsikring i forbindelse med kjøp av bolig. Du kan også bytte underveis dersom du føler for det.

I denne artikkelen ser vi på hva boligkjøperforsikringen sier om advokatvalg, og hvordan du selv kan bytte advokat ved behov. Kontakt Advokatfirmaet Møller på denne siden hvis du ønsker å bytte advokat.

Forsikringsselskapet vil tilby hjelp fra sine egne advokater

For tiden er det få selskaper på markedet for boligkjøperforsikringer. Forsikringen selges hovedsakelig gjennom eiendomsmeglere som har avtale med ett av disse selskapene.

Boligkjøperforsikringen er en rettshjelpsforsikring. Det betyr at den kan dekke utgifter til juridisk bistand, saksomkostninger og utredninger i forbindelse med saken.

I den forbindelse har forsikringsselskapene etablert egne juridiske avdelinger med advokater og saksbehandlere. Du vil derfor tilbys hjelp fra disse, men du kan også velge en ekstern advokat – en som ikke har tilknytning til forsikringsselskapet.

Kritikk mot forsikringsselskapene og deres advokater

Fordelen med forsikringsselskapets advokater er at de må forventes å kjenne godt til saksområdet, altså hvilke rettigheter og klagemuligheter en kjøper har etter at kontrakten er undertegnet. Ulempen er at de jobber for forsikringsselskapet som har interesse i at det blir brukt minst mulig ressurser på saken.

Som det er tilfelle med andre typer forsikring, er det ofte den ikke gir dekning dersom forsikringsselskapet finner tvil. Det kan da skje at selskapet går inn for forliksordninger som ikke er spesielt til gavn for kunden, eller at det avviser å gi dekning til å gjennomføre prosessuelle skritt fordi det anser det for usannsynlig at kunden får medhold.

Disse forholdene er blant annet påpekt i Forbrukerrådets rapport om eierskifteforsikring og boligkjøperforsikring fra 2017:

Det som imidlertid er et problem, er at boligkjøperforsikringsselskapene har en klar interesse av å holde driftskostnadene nede. Høy ressursbruk vises på bunnlinjen. Derfor kan det være et problem at de bruker liten tid på alle sakene som ikke er opplagt gode eller dårlige, men som likevel kan være rettmessige klager.

(Uttalelse fra direktør Harald Sverdrup i Finansklagenemnda, gjengitt i Forbrukerrådets rapport).

Les også: Rettigheter ved kjøp av boligkjøperforsikring

Prinsippet om fritt advokatvalg

Boligkjøperforsikringen er en rettshjelpsforsikring, og forsikringsselskapet vil rutinemessig henvise deg til en av sine egne advokater.

Et av prinsippene i en rettsstat er at du skal selv kunne velge hvem som skal representere deg i juridiske prosesser. Du er derfor ikke bundet til å bruke forsikringsselskapets advokat. Det er full anledning til selv å engasjere den advokaten du ønsker og få det dekket av forsikringen.

Du kan derfor henvende deg direkte til en uavhengig advokat. Denne vil så informere forsikringsselskapet om at saken føres av dette kontoret.

Advokaten vil da få dekket rimelige og nødvendige utgifter i forbindelse med saken din. Det betyr også at vedkommende aksepterer offentlige salærsatser.

Retten til å bytte advokat ved boligkjøperforsikring

En forsikringstaker vil nok innledningsvis akseptere den advokaten som er oppnevnt av forsikringsselskapet. Det kan så skje at man etter litt tid føler at saken mangler fremdrift, eller at de skisserte løsningene ikke oppfyller forventingene. Da skal du etter prinsippene om fritt advokatvalg kunne gå til en annen, som ikke har et avhengighetsforhold til forsikringsselskapet.

Les også: Misfornøyd med advokat fra boligkjøperforsikring?

Advokatfirmaet Møller – tar alle saker som handler om boligkjøp

Vårt firma har overtatt flere saker fra boligkjøperforsikringsselskapene -med gode resultater.

Les om sakene her:

Help inngikk prematurt rettsforlik – advokatfirmaet Møller sikret massiv tilleggsutbetaling

Boligkjøpere i Hedmark fikk 750 000 kroner i prisavslag etter advokatbytte

Kontakt oss i dag for en uforpliktende vurdering av din sak – uavhengig om du har boligkjøperforsikring eller ikke!

Kilder:

Vanlige spørsmål

Kan jeg bytte advokat når jeg har boligkjøperforsikring?

Ja. Det er fritt advokatvalg i Norge. Forsikringsselskapet må godta å betale rimelige og nødvendige kostnader til den advokaten du velger selv.

Hvordan bytter jeg advokat ved boligkjøperforsikring?

Du bare informerer forsikringsselskapet om byttet. Advokaten kan også selv melde inn at vedkommende har overtatt saken med fullmakt fra deg.

Får jeg dekket egen advokat av boligkjøperforsikringen?

Ja. Så lenge det anses som rimelige og nødvendige utgifter i forbindelse med saken.

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.