Advokatfirmaet Møller

+47 940 80 111

Fikk millionoppgjør fra selgers forsikringsselskap og meglers ansvarsforsikring

To av våre klienter kjøpte en bolig i Mandal der det ble oppdaget omfattende feil og mangler. Videre ble boligen markedsført med en strandlinje som det viste seg at ikke kunne utnyttes som forutsatt. Klient var misfornøyd med advokaten de fikk tildelt gjennom boligkjøperforsikringen og byttet til vårt kontor. Det resulterte i et oppgjør på én million kroner fra selgers eierskifteselskap, samt 225 000 kroner selskapet der megleren hadde tegnet sin ansvarsforsikring.

Etter kjøp av den aktuelle boligen i Mandal avdekket boligkjøper stadig flere feil og mangler. Det viste seg blant annet at boligen var skadet etter angrep fra mus og rotter. Videre ble det avdekket fuktskader flere steder i boligen. Senere ble det også avdekket mangler ved grunnmur og grunnforholdene på tomten.
Til slutt viste det seg at strandlinjen som ble trukket frem i markedsføringen var regulert som friluftsområde og derfor ikke kunne benyttes som forutsatt.

Boligkjøperne valgte å benytte seg av retten til å benytte ekstern advokat og kontaktet vårt kontor for bistand.

Selger hadde tegnet eierskifteforsikring gjennom Claims Link og etter lange forhandlinger ble partene enige om å forlike samtlige forhold – foruten tvisten om strandlinjen – mot at våre klienter mottok én million kroner fra Claims Link.

Vi fremsatte så krav om erstatning fra megleren, da en anså at megler ikke hadde overholdt opplysningsplikten som følger av eiendomsmeglingsloven ved markedsføringen av boligen. Dette ved at det ikke ble opplyst om at strandlinjen var regulert som et friluftsområde. Megleren bestred ansvar og saken ble så tatt inn for reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, der våre klienter fikk medhold. Saken ble for øvrig omtalt av E24:

https://e24.no/privatoekonomi/i/oAO7aV/soerlandsmegler-tapte-strand-strid

Etter dette ble det inngått forlik med forsikringsselskapet der megleren hadde tegnet ansvarsforsikring. Våre klienter fikk etter dette ytterligere 225 000 kroner.

Husk at du har en ubetinget rett til å bruke ekstern advokat selv om du har tegnet boligkjøperforsikring. Ofte vil selskapet dekke en betydelig andel av utgiftene forbundet med dette, og boligkjøperforsikringen kan også anvendes sammen med andre forsikringer med rettshjelpsdekning (typisk innboforsikring). Mer informasjon om hva som dekkes fremkommer av forsikringsvilkårene dine.

Dersom du har kjøpt en mangelfull bolig oppfordres du til å ta kontakt med oss. Vi tilbyr en uforpliktende, innledende vurdering med inntil 30 minutters varighet.

Les vår artikkel om rettigheter ved kjøp av boligkjøperforsikring her

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Trenger du hjelp? Ta kontakt med oss i dag!

Vi er tilgjengelige for å hjelpe deg. Se mer på vår kontaktside.

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.