+47 940 80 111

Protectors takstmann dømt for brudd på god takstmannskikk

Advokat Andreas Møller bistod en klient som mottok en takstrapport fra en takstmann engasjert av Protector. Dette til tross for at klienten ga klart uttrykk for at han ikke ønsket slik rapport og at takstmannen ikke var velkommen. For dette ble takstmannen dømt for brudd på reglene for god takstmannskikk av reklamasjonsnemnda for takstmenn.

På bakgrunn av denne rapporten konkluderte Protector med at vår ikke hadde krav på utbetaling fra selskapet. Advokat Møller klagde så inn takstmannen til reklamasjonsnemnda for takstmenn, og fikk enstemmig medhold i at fremgangsmåten hans representerte brudd på god takstmannskikk.

Les i våre artikler om eiendomsrett, prisavslag og erstatning her

Protectors takstmann forsvarte seg med at dokumentet var ment som et pristilbud han laget som håndverker, og ikke som takstmann. Derfor mente han at de etiske reglene han som medlem av Norges taksteringsforbund er forpliktet til å følge, ikke gjaldt for ham i denne saken.
Dette var nemnda slett ikke enige i. De skriver følgende i sitt vedtak:

Les også: Prisavslag etter funn av råteskader

«Selv om dokumentet innledningsvis er betegnet som et «Pristilbud», inneholder det beskrivelser og vurderinger og har innholdsmessig store likheter med en skaderapport. Av den grunn og fordi NTFs logo er benyttet, finner nemnda det klart at NTFs etiske retningslinjer kommer til anvendelse.

Ved ordinær skadetaksering skal det normalt ikke utarbeides pristilbud hvor takstmannen er utførende håndverker.»

Videre uttalte nemnda at Protectors takstmann opptrådte i strid med god takstmannskikk ved å utarbeide dokumentet uten at det ble foretatt befaring. Dette gjelder selv om det fremgår av dokumentet at befaring ikke var gjennomført.

Saken viser at det kan være lurt å stille seg kritisk til dokumentasjon utarbeidet av motparten. Føler du deg overkjørt av eierskifteselskapene og deres takstmenn? Ta kontakt med oss!

Les vår artikkel om advokathjelp ved vannskade her

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.