+47 940 80 111

Advokat i en boligtvist

En advokat som har fått en sak som omhandler en boligtvist

Bruk av advokat i boligtvist er vanlig fordi det dreier seg ofte om store beløp. Samtidig har gjerne minst en av partene rettshjelpdekning gjennom forsikring.

I denne artikkelen tar vi for oss de mest alminnelige klagemål i en boligtvist. Har du et konkret problem du ønsker en løsning på, kan du ta direkte kontakt med Advokatfirmaet Møller på telefon, epost eller fylle ut kontaktskjemaet på denne siden.

Hva er en boligtvist?

Med en boligtvist tenker vi først og fremst på en konflikt mellom kjøper og selger av en bolig. Det begynner med at kjøper etter overtakelsen finner mangler eller feil ved boligen som det ikke ble orientert om i forbindelse med salget. Denne mangelen har et visst omfang, og vil enten koste mye å utbedre eller representerer en verdiforringelse av boligen.

Boligtvister kan også dreie seg om forsinket levering, utførelse av håndverkertjenester eller spesielle naboforhold.

Boligtvist ved kjøp av brukt bolig

Det er en nervepirrende prosess å kjøpe en bolig, spesielt hvis det er første gang. Det er mange detaljer man skal være oppmerksom på. Salgsoppgave og detaljerte rapporter må leses, og man bør selvfølgelig besiktige boligen grundig før kjøp. Alt dette er for å unngå ubehagelige overraskelser i etterkant.

Men så skjer det likevel. Det kan være mye som ikke er synlig for det blotte øyet, og som selgeren i etterkant hevder ikke å ha kjent til.

Vannskader, råte, muggsopp eller skadedyr som skjeggkre kan plutselig dukke opp etter overtakelsen, og innebære et betydelig tap for kjøperen. Denne vil da reklamere til selger for å få en kompensasjon eller rett og slett heve kjøpet.

Vi har da en boligtvist. Kjøper og selgers rettigheter og plikter ved kjøp av brukt bolig går under avhendingslova. Denne ble grundig revidert i 2022, i det som mange mener var til kjøpers fordel. Blant annet ble muligheten til «å selge boligen som den er» fjernet etter revisjonen.

Les om advokat ved vannskade her

Boligtvist ved kjøp eller oppføring av ny bolig

Kjøper du nytt er forventningene høye til at det du får er fungerende og fritt for mangler eller feil. Da er også terskelen lavere for å klage dersom det likevel skulle vise seg å være noe som er galt. I henhold til Forbrukerrådet er det så mange som 35 % av kjøperne som klager etter kjøp av enebolig, mot 15 % som klager etter kjøp av borettslagsleilighet.

Ting som kan gå galt i en nyoppført bolig er konstruksjonsfeil eller dårlig utført håndverkerarbeid. Det kan også være angitt feil areal.

Når du kjøper en bolig som er under oppføring, kan det også skje at boligen ikke blir ferdig til avtalt tid. Det kan få store konsekvenser for en kjøper som har innrettet seg på flytte inn på dagen.

Boligtvister etter kjøp av ny bolig reguleres av kjøpekontrakten og av bustadoppføringslova.

Hva kan du kreve ved en boligtvist?

Når du har oppdaget en mangel ved kjøpet, må sanksjonsformen mot selger ta sikte på å stille deg på samme måte som om mangelen ikke hadde vært der.

Det vanligste er da at selger kan påta seg å rette opp mangelen, eller prisavslag eller erstatning der det ikke lar seg gjøre.

I alvorligere tilfeller kan kjøper kreve heving.

Selger kan da avvise kravet. I litt uklare situasjoner er det ikke uvanlig med et forlik. Det gjelder særlig der selgers forsikringsselskap fører saken.

Advokat ved boligtvist kan dekkes av forsikringen

Hvis du har en vanlig hus- og innboforsikring, vil den kunne dekke advokatkostnader i en boligtvist. Det vil da være en egenandel som standardmessig settes til 4000 kroner. For det som overskrider dette, vil forsikringen dekke 80 % av kostnadene opp til et tak på 100 000 kroner.

Mange ønsker å dekke seg ytterligere, og kjøper derfor boligselgerforsikring (også kalt eierskifteforsikring) eller boligkjøperforsikring av eiendomsmekler.

Med en boligselgerforsikring tar forsikringsselskapet alt ansvar for partsrepresentasjon ved reklamasjon fra kjøper. Det vil også kunne utbetale kravene fra kjøper dersom de finner dem rimelige eller de blir dømt til det av retten.

Boligkjøperforsikringen dekker kjøpers omkostninger til advokat og andre kostnader ved å reklamere overfor selger.

Boligkjøperforsikringen gir fritt advokatvalg

Enhver må vurdere behovet for boligkjøperforsikring selv om man også har hus- og innboforsikring. Boligkjøperforsikringen har ingen tak på utgiftene og lavere egenandel, og gir således høyere dekning hvis behovet melder seg.

Med boligkjøperforsikring kan du selv velge advokat i en boligtvist. Forsikringsselskapet vil i utgangspunktet utpeke en av sine egne advokater i din sak, men du kan altså bytte når du ønsker. En advokat på forsikringsselskapets lønningsliste kan ha interesse av å redusere kostnadene i din sak, deriblant å ikke anbefale rettslige skritt.

Advokatfirmaet Møller tar alle typer boligtvister

Når du velger advokat i forbindelse med en boligtvist, bør du finne noen med spesialkompetanse.

De fleste rettsområder er blitt så omfattende at advokatfirmaene helst spesialiserer seg på enkelt felt. Det kommer kundene til gode i form av færre timer per sak, og forhåpentligvis også bedre resultater.

Du er velkommen til oss med din boligtvist, forsikring eller ikke. Vi tar i tilfelle kontakt med forsikringsselskapet for å avklare dekning for deg.

Det er alltid en fordel å ta affære på et så tidlig tidspunkt som mulig dersom du ser en boligtvist i emning. Ta kontakt med oss direkte for en fri konsultasjon i dag!

Kilder:

 

Vanlige spørsmål

Hva er en boligtvist?

En boligtvist er typisk en konflikt mellom kjøper og selger som oppstår etter salg av bolig. Den innledes ved at kjøper reklamerer på mangler som er oppdaget etter overdragelsen.

Dekkes boligtvister av noen forsikringer?

Ja. Det er flere forsikringer med rettshjelpsdekning for slike tilfeller, deriblant hus- og innboforsikring, boligselgerforsikring (det samme som eierskifteforsikring) og boligkjøperforsikring. De to sistnevnte selges av eiendomsmegler som forestår salget.

Hvor finner jeg advokat for en boligtvist?

Kontakt Advokatfirmaet Møller på denne siden. Vi har lang erfaring og gode resultater med løsning av boligtvister av alle typer.

Hvilke lover gjelder for boligtvister?

Avhendingslova regulerer kjøp og salg av brukte boliger, mens det er bustadoppføringslova som kommer til anvendelse for nye boliger.

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.