+47 940 80 111

Boligkjøpere i Hedmark fikk 750 000 kroner i prisavslag etter advokatbytte

Vårt kontor ble kontaktet av et par som hadde kjøpt en stor eiendom i Hedmark. Boligen var oppført på starten av 1900-tallet, men det ble gitt en rekke opplysninger om oppgraderinger og modernisering av eiendommen. Etter overtakelsen ble det avdekket en rekke mangler ved boligen, særlig hva angikk våtrommene og røranlegget i boligen. Kjøpernes takstmann anslo at utbedringskostnadene ville utgjøre nærmere 1 million kroner.
Selgerens eierskifteselskap (Claims Link) avslo kravet og advokaten boligkjøperne fikk tildelt gjennom boligkjøperforsikringen hadde ikke tro på saken. De valgte derfor å bytte til oss og mottok til slutt 750 000 kroner i prisavslag.

Les også: Prisavslag etter funn av hussopp

Som begrunnelse for avslaget hevdet Claims Link at det var reklamert for sent over en rekke av forholdene, at det var gitt opplysninger om risiko for enkelte av forholdene og at deler av kravet gjaldt bagatellmessige forhold som ikke kunne anses som mangler i lovens forstand.
Kjøpernes egen advokat vurderte avslaget som korrekt og ville derfor ikke bistå boligkjøperne med å forfølge kravet. Boligkjøperne valgte derfor å kontakte vårt kontor for bistand.

Les om bustadoppføringsloven her

Etter å ha gjennomgått sakens dokumenter, foretok vi en selvstendig vurdering der vi konkluderte med at kjøperne her hadde krav på prisavslag. Da forsøkene på å komme til en enighet med selgerens forsikringsselskap ikke førte frem, ble saken brakt inn for tingretten. Retten oppnevnte en egen takstmann som avga en rapport som i stor grad støttet boligkjøperne. Partene ble etter dette enige om å måte til rettsmekling der partene – etter lange forhandlinger – ble enige om å løse saken mot at våre klienter mottok kr. 750 000,-. Av dette beløpet dekket selgeren personlig 200 000 kroner.

Les også: Prisavslag etter funn av råteskader

Saken viser at selv om boligkjøperforsikringens advokat mener du ikke har en sak, så kan det være verdt å kontakte et eksternt kontor som spesialiserer seg på tvister etter kjøp av eiendom. Kontakt oss for en gratis innledende vurdering (inntil 30 minutter).

Les mer om prisavslag ved boligkjøp her

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.