+47 940 80 111

Hvordan klage på boligkjøperforsikringen?

En mann som klager på boligkjøperforsikringen

Det er ikke alltid boligkjøperforsikringen oppfyller forventningene når det viser seg at man faktisk får bruk for den. Dersom forsikringsselskapet avviser å dekke advokatkostnadene i din sak, kan du klage inn selskapet til Finansklagenemnda.

Her kan du lese hvordan du går fram når du ønsker å klage på boligkjøperforsikringen.

Hva dekker boligkjøperforsikringen?

Boligkjøperforsikringen fremstilles ofte i markedsføringen som en kjøpers variant av selgers boligselgerforsikring (eierskifteforsikring). Kjøpers forsikring vil imidlertid ikke gi noen utbetaling av erstatning eller prisavslag slik eierskifteforsikringen gjør. Den dekker kun kostnadene som skal til for å få gjennomslag for kravene. I hovedsak dreier det seg om advokatsalærer og tekniske rapporter.

Forsikringsselskapet vil dersom de ser behovet tilby kjøper hjelp fra selskapets egne jurister. Forsikringstakeren har imidlertid anledning til å bruke en ekstern advokat, og få nødvendige og rimelige omkostninger til dette dekket av den samme forsikringen.

Hva kan du reklamere på?

Boligkjøperforsikringen kan hjelpe med å reklamere på boligkjøp. Det dreier seg da om å vise til det som kan defineres som mangler eller feil etter avhendingsloven. Det vil si forhold som det vil ha en kostnad fra 10 000 kroner og oppover å utbedre eller rette opp.

Enkelte alvorlige mangler kan gi kostnader i 100 000-kroners klassen, og er vel verdt en rettslig prosess hvis det ikke lar seg ordne på andre måter. Da snakker vi gjerne om vann- og fuktskader, konstruksjonsfeil eller oppdagelse av skadedyr.

Når forsikringsselskapet nekter

Du vil som regel få hjelp og rådgivning fra forsikringen i den innledende fasen i en boligkonflikt. Dersom det viser seg at den ikke kan løses uten rettslige skritt, vil imidlertid forsikringsselskapet kreve at det dokumenteres en sannsynlighetsovervekt for å at det foreligger en mangel i avhendingslovens forstand ved kjøpet. I motsatt vil selskapet ikke bekoste ytterligere sakskostnader.

Problemet med kravet om sannsynlighetsovervekt er at mange kontroversielle saker ikke blir prøvd i rettssystemet. Både Forbrukerrådet og Finansklagenemnda har vist skepsis til begrepet. Finansklagenemnda har også omgjort mange saker hvor forsikringsselskapet har avslått ytterligere bistand fordi de anser at kravet om sannsynlighetsovervekt ikke er oppfylt.

«Sannsynligheten for mangel kan ikke settes så høyt at det i realiteten tilsvarer beviskravet for medhold i retten. Forsikringsvilkårenes krav til sannsynlighet vil være oppfylt når det er en slik mulighet for å nå frem at saken kan betegnes som prosedabel ut fra de opplysninger som foreligger».

(Avgjørelse i Finansklagenemnda – sak FinKn 2017-433).

Slik klager du på boligkjøperforsikring

Forsikringsselskapet Help har et internt klageorgan som kan prøve avslaget ditt.

Dersom dette eller andre skritt ikke fører fram, kan du sende en klage til Finansklagenemnda. Nemda består av en fagdommer og to representanter fra henholdsvis finansnæringen og Forbrukerrådet. Deres avgjørelser er veiledende overfor forsikringsselskapet, men blir normalt fulgt.

Merk at behandlingen i Finansklagenemnda er skriftlig. Det er derfor viktig at du tar vare på alle dokumenter underveis, og spesielt korrespondanse med forsikringsselskapet. Eposter har større verdi enn telefonsamtaler. Få derfor alltid bekreftet det som er sagt i en etterfølgende epost.

Din sak vil først bli vurdert av Finansklagenemndas sekretariat, hvor de skal se om det er mulig å finne en minnelig løsning. I motsatt fall blir den forelagt nemnda for behandling.

Nemndas avgjørelse kan ankes videre i rettssystemet.

Velg advokat uten tilknytning til forsikringsselskapet

Av og til kan det være tryggere å bruke en advokat som ikke har noen interesse av å redusere arbeidsgiverens kostnader.

Advokatfirmaet Møller har jobbet med saker tilknyttet kjøp og salg av boliger i mange år. Vi har også overtatt flere saker hvor kjøper allerede har brukt forsikringsselskapets advokater, med et betydelig bedre resultat.

Kontakt oss i dag, og vi kan diskutere hva som er mulig å få til med din sak.

Kilder:

Vanlige spørsmål

Hvor kan jeg klage på boligkjøperforsikring?

Du kan fremme en klage for Finansklagenemnda dersom du får et avslag på dekning fra boligkjøperforsikringen. Saksbehandlingen er kostnadsfri, og skal skje på grunnlag av sakens dokumenter.

Koster det noe å klage på boligkjøperforsikringen?

Nei. Saksbehandlingen i Finansklagenmnda er kostnadsfri.

Kan jeg bytte advokat hvis jeg ikke er fornøyd?

Ja. Det er fritt advokatvalg i Norge. Du er ikke nødt til å bruke forsikringsselskapets advokat selv om du har boligkjøperforsikring.

 

Del innlegg :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Har du en eiendomssak?

Ta kontakt for en inntil 30 minutters gratis og uforpliktende førstevurdering av saken din.